Partiene i bystyret satt mandag i forhandlinger om fordelingen av vervene i de fem bystyrekomiteene og kontrollutvalget.

Vervkabalen handler både om makt og inntekt for partiene og for enkeltpolitikere. Komitéledere får nemlig betalt 80 prosent av en ordførerlønn.

I 2011 utgjorde det nesten 700.000 kroner. Også tre av nestlederne blir lønnet i heltidsstilling.

Frem til 2007 var det vanlig at opposisjonen ledet alle komiteene. Siden har byrådspartiene krevd halvparten av vervene. Slik blir det også i år.

Schjelderup blir nestleder

Etter det bt.no kjenner til, er dette resultatet av forhandlingene:

Høyre tar komitéledervervet i de to mest prestisjetunge komiteene i bystyret – finans og byutvikling.

Det er fra før kjent at Dag Skansen etter alle solemerker blir leder i komité for miljø og byutvikling, et verv Ruth Grung (Ap) har hatt i inneværende periode. I finanskomiteen får trolig partiets gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen fortsette som leder.

Vanligvis har en av disse komiteene blitt ledet av opposisjonen, men valgvinneren Høyre har stått hardt på å få begge vervene. I så fall må Harald Schjelderup (Ap) nøye seg med nestlederjobben i finanskomiteen.

Arbeiderpartiet får leder i oppvekstkomiteen i Pål Hafstad Thorsen. I dag ledes den komiteen av Tor Woldseth (Frp). Marte Mjøs Persen (Ap) blir leder i helse— og sosialkomiteen. Ap skal også ha blitt lovet vervet som leder for kontrollutvalget, et verv partiet også har i dag.

Frp får kulturkomiteen

Den påtroppende varaordføreren Tor Woldseth (Frp) blir også leder i komité for kultur, idrett og næring. Dermed sitter Frp med begge de viktigste vervene innen kulturpolitikken. Fra før er det kjent at Frp får kulturbyråden i Gunnar Bakke. Nestleder i kulturkomiteen blir etter det BT kjenner til Oddny Miljeteig (SV).

Venstre må trolig nøye seg med et nestlederverv i komité for miljø og byutvikling. Det går etter alle solemerker til Julie Andersland (V).

KrF skal ha fått verv som tilsvarer en hel kommunalrådstilling, mens SV må nøye seg med en halv stilling.

Ingen partier som BT var i kontakt med i går ville bekrefte BTs opplysninger. I dag skal valgstyret møtes for å godkjenne fordelingen av vervene.