– Generelt kan vi si at man bare bør vurdere pasienter som allerede har prøvd andre metoder for å få ned vekten, sier Jøran Hjelmesæth.

Han opplyser at det er et krav at pasientene er svært overvektige. For å forebygge alvorlige komplikasjoner er det også ønskelig at de er yngre enn 60 år. De må ha en kroppsmasseindeks på mer enn 40 kg/m2, eller over 35 kg/m2 med følgesykdommer som for eksempel diabetes type 2, hjerte/kar sykdommer eller søvnapné. Hver eneste pasient blir vurdert individuelt før operasjonen. Risikoen ved en eventuell operasjon blir nøye veid mot prognosen for hvordan helse og livskvalitet kan forventes å utvikle seg etter operasjonen.