Utekontakten og Stiftelsen Bergensklinikkene har samarbeidet om en hurtigkartlegging av bruk av rusmidlene GHB og GBL i bergensområdet. I dag ble resultatene presentert.

Nå kalles det «striledop», og bruken skjer mest i lokale strøk Marit Grung, Utekontakten

I rapporten går det frem at det er tre grupper som først og fremst doper seg på denne måten.

  • Festbrukere. Ungdom og voksne med et «normalt» liv som bruker stoffet på fest en gang i uken eller sjeldnere.
  • Amfetaminbrukere. GHB og GBL brukes i tillegg for å justere rusen og for å hindre abstinenser.
  • Etablerte opiatbrukere. GHB og GHL er nytt i dette miljøet. Nettverk

— Det er ingen funn som tyder på at rusmidlene er allment brukt i store ungdomsmiljøer, sier Marit Grung fra Utekontakten, som har vært ansvarlig for å skrive kartleggingsrapporten.

Omsetningen av dopet skjer gjennom nettverk, ifølge rapporten.

— Vi har funnet indikasjoner på at dette selges ut fra verksteder, sier Grung.

Ifølge Utekontakten er ikke GHB lenger noe byfenomen, slik det var for noen år siden.

— Nå kalles det «striledop», og bruken skjer mest i lokale strøk.

Skremt

Helsebyråd Christine B. Meyer er dypt bekymret for det som kommer frem i rapporten.

— Dette var mye mer skremmende enn jeg hadde tenkt meg. Vi ser en ukritisk bruk av et farlig middel, og at brukere som tar overdose, eller «stempler ut», kan bli ofre for overgrep. Samtidig belyses også at vi vet for lite om hvorfor det går galt med noen overdoser.

Meyer er også bekymret for en nyrekruttering til rusmiljøene som vi «kanskje bare ser starten på».

— Jeg synes at vi sammen skal sende en henvendelse til helseministeren om å gjøre GHB/GBL til et forskningstema. Vi trenger klart mer kunnskap, ikke minst om langtidsvirkningene.

Økning

Totalt 53 personer fra forskjellige ungdomsmiljøer, organisasjoner og andre aktører er intervjuet i undersøkelsen.

Kartleggingen viser en økning i bruken av rusmidlene i Bergen det siste året. Politi og tollvesen gjør flere beslag og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) opplever flere overdoser.

Kartleggingen viser også at bruken av GHB og GBL virker som erstatning for andre rusmidler i alle miljøer.Flertallet av brukerne oppgir at de foretrekker GBL, fordi rusen kommer raskt og sterkt.

Brukerne opplever også mediaomtalen av overdosetilfeller som hysteri og sterk overdrevet.

Saken oppdateres.