Disse skolene og barnehagene vil bli stengt:

ARNA BYDEL Garnes ungdomsskule, Ytre Arna skule, Arnatveit barnehage, Bogane barnehage, Ytre Arna barnehage

BERGENHUS BYDEL Krohnengen skole, Rothaugen skole, Fredriksberg barnehage, Kalfarveien barnehage, Rosetårnet barnehage, Lønborg videregående skole

FANA BYDEL Hop skole, Kirkevoll skole, Slåtthaug skole, Skjold barnehage, Fana gymnas

FYLLINGSDALEN BYDEL Fjellsdalen skole, Lynghaug skole, Gullstølbotn barnehage, Seljedalen barnehage

LAKSEVÅG BYDEL Damgård skole, Håstein skole, Olsvik skole, Grøntulien barnehage, Haugatun barnehage, Lyngfaret barnehage, Norheim barnehage, Laksevåg videregående skole

YTREBYGDA BYDEL Skranevatnet skole, Søreide skole, Aurdalslia barnehage, Eldsbakkane barnehage, Iristunet barnehage, Petedalsheia barnehage, Sandsli videregående skole

ÅSANE BYDEL Breimyra ungdomsskole, Kyrkjekrinsen skole, Haukedalen skole, Blokkhaugen barnehage, Ervik barnehage, Langerinden barnehage , Åsane gymnas, U. Phil videregående skole

ÅRSTAD BYDEL Gimle skole, Landås skole, Gyldenpris barnehage, Mannsverk barnehage, Minde barnehage, Natlandsfjellet barnehage, Årstad videregående skole

Listen er utarbeidet av Bergen Kommune og Utdanningsforbundet. Kommunen sier de vil søke å holde barnehagene åpne ved hjelp av uorganiserte hvis det blir streik, et tiltak de kaller en tilsynsordning.