— Fylkesmannen behandlet 385 klager på avslag om sosialhjelp i fjor. Det er de største Nav-kontorene som har de fleste klagene.

Tall fra Fylkesmannen i Hordaland viser at det kom inn 385 klagesaker på Nav-kontor i Hordaland i 2013. I fjor var det mange flere som klaget på avslag om sosialhjelp enn snittet for de fem foregående årene. 240 av klagene kommer fra Bergen kommune.

— Det fattes 30.000 vedtak om sosial stønad hvert år i Bergen kommune. 34 av våre saker er opphevet eller omgjort. Dette er en bekreftelse på at vi har svært god kvalitet på saksbehandlingen, sier Jostein Hestnes, etatsjef for sosiale tjenester i Bergen kommune.

88 prosent bekreftet

— I de fem årene før fjoråret var det gjennomsnittlige klageantallet 307 saker. I fjor fikk vi altså en økning, sier Øystein Breirem Jacobsen, seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland.

— De 385 klagene omfattet 397 forhold. Av disse ble 88 prosent stadfestet, 5 prosent helt eller delvis omgjort og 7 prosent opphevet og sendt tilbake for ny behandling, legger han til.

Klagesakene fordeler seg på 8 Nav-kontor i Bergen og 18 Nav-kontor i de andre kommunene i fylket.

— Det betyr at 14 Nav-kontor ikke hadde klagesaker til behandling hos Fylkesmannen i fjor, sier Breirem Jacobsen.

Her er kontorene

Seksjonslederen forteller at de ikke har merket noe unormalt ved sakstilfanget.

— Hvis noen kontor får veldig mange klager, undersøker vi dette. Vi undersøker også kontor dersom de aldri får en klage. Da er det grunn til å undersøke om eventuelle klager kommer videre, sier han.

Her er de 14 Nav-kontorene som hadde ti eller flere klagesaker i 2013:

Årstad 75

Laksevåg 55

Fjell 43

Bergenhus 33

Åsane 25

Kvinnherad 20

Fyllingsdalen 19

Fana 16

Askøy 14

Lindås 12

Stord 12

Bømlo 11

Kvam 11

Ytrebygda 10

Fylkesmennene har krav om å behandle 90 prosent av klagene innen tre måneder. Fylkesmannen i Hordaland opplyser at de behandlet 99,74 prosent av klagene innen tre måneder i 2013.

BT har vært i kontakt med Nav, som ikke hadde kommentar til saken, men henviste videre til kommunene.

Oversikten over hvilke
LIV SKOTHEIM (ARKIV)