I BT onsdag 16. juni hevdet Anne-Grete Strøm-Erichsen at byrådet driver med hemmelighold og holder tilbake informasjon om avtalen om byreklame. I tillegg mente Strøm-Erichsen at byrådet gikk mye lenger i sine planer om reklame enn byrådet gjorde høsten 2003, da Strøm-Erichsen selv var byrådsleder.

— Tvert om, sier Lisbeth Iversen. - Vi kunne avgjort denne saken i byrådet. Men i stedet lar vi saken gå videre til avgjørelse i bystyret, slik at alle de folkevalgte får fullt innsyn i hele saken og hele avtalen. Og vi tar sikte på å offentliggjøre avtalen etterpå, sier Lisbeth Iversen.

Hun legger til at byrådet som var ledet av Anne-Grete Strøm-Erichsen gikk lenger i sine planer om byreklame enn det nåværende byrådet har gjort.

— For eksempel så går vi imot reklame fra frittstående reklamesøyler, sier Lisbeth Iversen.

— Dette stemmer aldeles ikke, repliserer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— I saken som vi la frem 22. oktober 2003 står det klar og tydelig at vi ville fremme ny sak for byrådet og bystyret når det forelå godkjent plan for plassering av byreklamen, og før det ble foretatt utlysing av oppdragene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.