BT skrev lørdag om saken hvor de ansatte i kommunerevisjonen rettet flengende kritikk mot toppolitikere som Gunnar Bakke (Frp).

«Trakassering, utstøting og usannheter» var blant anklagene de kom med over måten politikerne har behandlet en rekke konflikter i kommunerevisjonen de senere årene.

Arbeidsmiljøutvalget i kommunerevisjonen står bak brevet som kommunerevisor Monika Amundsen sendte ut.

Diskuterte brevet

«Kommunerevisjonens ansatte forventer at beretningen tas på alvor og at det blir truffet nødvendige tiltak for å hindre gjentakelse av denne type prosesser i kommunen,» heter det i oversendelsen.

Kommunerevisjonen er vedtatt konkurranseutsatt. Det betyr at private revisjonsfirma skal konkurrere om å levere revisjonstjenestene for kommunen.

Rett etter dagens Forretningsutvalg, som består av medlemmer fra alle de største partiene i bystyret, ble også de mindre partiene kalt inn i møtet for å diskutere hvordan man skal takle denne saken videre.

— Dette er ikke hyggelig lesning. Samtidig som dette kommer opp vet vi at det er fattet et flertallsvedtak om å konkurranseutsette kommunerevisjonen, sa ordfører Trude Drevland i møtet.

Hun foreslo å sende saken til kommunens Kontrollutvalg, som har arbeidsgiveransvar for revisjonen.

Ønsker ikke utsettelse

I brevet kommer det frem sterk kritikk mot tidligere kommunerevisor Ole Hopperstad. Han sitter i dag som sekretær for Kontrollutvalget, og skal legge frem saken om konkurranseutsettingen. Det kan by på problemer, ifølge flere.

— Konkurranseutsetting blir vanskelig å gjøre med den personsammensetningen som er i dag. Det kan være inhabilitet både på det ene og det andre stedet, sa Mathias Furevik (Rødt).

Etter møtet utdyper han overfor BT:

— Det blir ikke lett å gjennomføre den konkurranseutsettingen etter at dette har kommet frem.

Ordfører Drevland vil ikke tro noenting om en eventuell utsettelse. Hun viser til at de sendte saken om brevet over til Kontrollutvalget, som også skal utarbeide saken om konkurranseutsettingen.

— Deres arbeid med denne saken må skje parallellt med saken om konkurranseutsetting, sier hun til BT.

Ville lukke møtet

Ordføreren prøvde først å lukke dagens møte.

— Jeg har bevisst valgt å kalle dette for en samtale, sa Drevland, og mente de hadde behov for å snakke uhindret sammen.

Etter at BT og flere politikere påpekte at dette er et møte blant folkevalgte representanter, snudde ordføreren på femøringen.

— Denne saken har vært så offentlig at jeg ikke vil ha problemer med å gjøre dette åpent. Hemmelighetsskremmeri er jeg ikke for.

Dermed kunne også de tillitsvalgte fra kommunerevisjonen delta i møtet.

— Det er viktig at politikerne nå ivaretar de ansatte. Vi har følt at vi har fått altfor lite informasjon i denne saken, sier tillitsvalgt for Delta, Linda Lohne, etter møtet.

De representerer kommunalt ansatte som har fått vite at jobben deres forsvinner, og som ikke vet om de får tilbud om ny jobb i kommunen, eller om de skal følge med videre til en ny arbeidsgiver.

Tiillitsvalgt for Akademikerne, Håkon Tingvatn, sier de ansatte er preget av en usikkerhet.

— Vi føler vi ikke får informasjon og svar på våre spørsmål, sier han.

SENDTE BREV: Kommunerevisor Monika Amundsen.