Kostnadene beløper seg til over 3,5 millioner kroner. Det inkluderer overtid og tillegg til etterforskerne, DNA-innsamling og -analyse, og bearbeiding av data fra mobiltelefoner og bankkort. Ordinære lønnsutgifter kommer i tillegg. Det gjør også Kripos' kostnader.

— Dette er den mest ressurskrevende etterforskningen vi har hatt i vårt politidistrikt, sier politimester Kjell Ese. Hans driftsbudsjett er på 100 millioner kroner. I år fikk politidistriktet én million kroner ekstra over revidert nasjonalbudsjett.

— Vi har brukt betydelige ressurser på DNA-analyse. Det er problematisk å dekke denne typen ekstrautgifter over det vanlige budsjettet. Vi er i en dialog med politidirektoratet nå om hvordan vi skal fordele kostnadene, sier Ese.