Trafikklyset i Fjøsangerveien utenfor Bystasjonen gjorde sitt for å forvirre trafikanter i Bergen tirsdag, og så ut til å være ikke så rent lite forvirret selv.

Rødt og grønt samtidig

Bildene og videoen viser et trafikklys som blinket hyppig mellom rødt, grønt og gult, tidvis alle fargene samtidig og til og med rødt og grønt samtidig.

Det er Veitrafikksentralen i Hordaland som har ansvaret for trafikklyset i krysset mellom Fjøsangerveien og Bjørns gate. De kan fortelle at det var en feil på trafikklyset og at Mesta nå driver med feilsøking på lyset.

Jarle Størås i elektroavdelingen i Mesta sier at det forvirrede trafikkfyret nettopp har blitt flyttet i forbindelse med den planlagte bybanetraséen. Da lyset ble koblet til igjen fungerte det ikke som det skal, og derfor er Mesta på plassen for å drive feilsøk på lyset.

– Ingen dramatikk

Han forsikrer at det ikke skal oppstå noen farlige situasjoner til tross for de fargerike trafikksignalene. Dersom det oppstår feil på et trafikkfyr, skal det automatisk blinke gult inntil feilen er rettet. Her er det Mesta selv som står for blinkingen.

– Selv om det blinker slik skal ingen som kommer inn i krysset få grønt samtidig, så dette er fullstendig udramatisk, sier Størås til bt.no.

Han forteller at de på oppdrag fra Bybanekontoret kommer til å foreta flere justeringer fremover i lyskryss langs det planlagte løpet til Bybanen.

Politiet hadde heller ikke fått melding om problemer i trafikken til tross for lysshowet

STOP ELLER KJØR? Eller kanskje kjøre til høyre? Forståelig om man ble forvirret av dette lyset utenfor Bystasjonen i dag.
Øystein Rolland
TOPPEN AV FORVIRRING: Tidvis stod lysfyret og viste både rødt og grønt samtidig.
Øystein Rolland