• Vi har lykkes, sier Enevald Flåten om at to av hans tidligere medarbeidere i Levende Ord kan få byrådsmakt.

— Vi hadde tro på betydningen av at kristne, karismatiske mennesker gikk inn i politikk for å påvirke samfunnet. Nå ser vi resultatene, sier Enevald Flåten.

Rundt 2001-2002 oppfordret den daværende pastoren i Levende Ord sine medlemmer til å involvere seg i politikk. Det var like før nominasjonene til kommunevalget i 2003.

— Målet var å få inn folk i flere partier, for på den måten å kunne spre verdiene våre, sier den nå avgåtte pastoren på telefon fra ferie i USA.

Aktuelle for byråd

BT fortalte i går at tre i KrFs bystyregruppe har bakgrunn fra Levende Ord: Filip Rygg, som blir gruppeleder, Marita Moltu (vara) og Enok Myklebust (vara).

I tillegg er leder i Bergen KrF, Tomas Moltu, og hovedstyremedlem Norunn Hågan Walvick fra kretsen rundt Flåten. Moltu er høyaktuell som kandidat til en byrådspost. Han understreker at han gikk inn i KrF lenge før Flåtens utspill.

— Jeg synes det er spekulativt å trekke paralleller mellom medlemskap i menigheter og politisk parti. Thor Brekkeflat (Ap) er prest. Jeg synes det er vel så oppsiktsvekkende, sier Moltu.

En annen som ofte nevnes som byrådskandidat, er Fremskrittspartiets Torkil Åmland. Han har en bakgrunn fra Unge Venstre, men gikk inn i Frp i 1999. Åmland ble innvalgt i bystyret etter å ha fått et rush med personstemmer valgdagen 2003. Det samme skjedde med et annet Levende Ord-medlem, Glenn Reeves.

Anbefales av Flåten

Til daglig er Åmland rektor ved Kristianborg videregående skole, som frem til i fjor ble drevet av Levende Ord. I bystyret har han sittet i komité for miljø og byutvikling. Han bekrefter at han ville være interessert i en byrådspost.

— Men det er bare spekulasjoner så langt, sier Åmland.

Også han avviser at Flåtens oppfordring har betydd noe for karrieren.

— Nei, jeg var et politisk menneske lenge før jeg traff ham. Jeg tror knapt jeg har diskutert politikk med ham. At jeg og Tomas er i samme menighet har ingen betydning, og er egentlig helt tilfeldig, mener Åmland.

Flåten er ikke overrasket over at Moltu og Åmland blir nevnt som mulige byråder, og anbefaler dem sterkt.

— Tomas er en fantastisk mann, og det er Torkil også. Solide, stødige folk. Jeg har et godt forhold til begge to, sier pastoren. Han beskriver begge som aktive i menigheten og misjonen.

Individets frihet

Flåten fikk mye oppmerksomhet da han i 2004 og 2005 inviterte partilederne Carl I. Hagen (Frp) og Dagfinn Høybråten (KrF) til forsamlingslokalene på Bønes. Likevel vil han ikke gå med på at menigheten favoriserte KrF og Frp.

— Vi pekte ikke på noen spesielle partier, bare på dem som hadde noen av de verdiene vi sto for, sier han.

— Hvilke verdier er det?

— Foreldreretten, for eksempel. At de skal ha frihet til å velge hvor barna skal gå på skole. Og at de fødende må få velge om de vil være hjemme. Generelt er vi for frihet for enkeltindivider.

— Det høres ut som god Frp-politikk?

— Tja, først og fremst er det vel KrF som er nærmest. Men vi hadde folk i mange partier - Venstre, Ap og Høyre, svarer Flåten.

Han medgir at det var en del av planen at Levende Ord-medlemmene skulle gi hverandre personstemmer, og på den måten klatre på listene.

— Det er klart. Vi hadde våre folk, det er helt normalt at du oppfordrer til å stemme spesielt på dem. Det skjer i alle miljøer, sier Flåten.

Amundsen, Paul Sigve
eirik brekke