Fylkesvegen ble stengt da det tidlig mandag morgen gikk et ras mellom Fotlandsvåg og Hosanger. All ferdsel ble hindret som følge raset, som ble meldt klokken 05.02.

Klokken 07.45 får BT opplyst at trafikken nå kan passere rasstedet.

— Vi har begynt manuell dirigering og holder et kjørefelt åpent, sier trafikkoperatør Arnold Johannesen ved Vegtrafikksentralen i Hordaland.

Det er foreløpig uvist når veien kan åpnes for vanlig trafikk igjen. Vegvesenet venter på tilbakemelding fra entreprenøren

— Hvor stort er raset?

— Det vet jeg foreløpig ikke, men det skal ha rast ned en del stein og løsmasser, sier Johannesen. Vegvesenet vil også vurdere risikoen for nye ras utover dagen.

Et tre som veltet da raset gikk, førte også til at veibelysningen i området ble slått ut. BKKs vaktsentral opplyser at de har personell ute for å rydde opp i feilen.