I de lokale forhandlingene for topplederne i NAV like før jul, ble de 19 fylkesdirektørene tilkjent mellom 58.200 kroner og 113.200 kroner mer i lønn.

30.000 kroner av dette var et kronetillegg som ble begrunnet med at lederne har hatt en ekstraordinær arbeidsbelastning på grunn av gjennomføringen av NAV-reformen.

– Uanstendig lav lønn

– Vi reagerer på at direktørene får et slikt lønnstillegg, samtidig som NAV viser liten interesse for åløfte store grupper av medarbeidere som sitter med en uanstendig lav lønn, sier Erling Mathisen, leder i Norsk Tjenestemannslag NAV.

Fjoråret var et mellomoppgjør. Potten til fordeling var derfor liten. Mange saksbehandlere måtte nøye seg med under 5000 kroner i økt lønn. Mathisen mener sjefene tar en uforholdsmessig stor del av potten.

– Det er ingen tvil om at de har en veldig krevende jobb. Isolert sett har de sikkert fortjent pengene, men lønnspolitikken må sees på som en helhet, sier han.

Fylkestillitsvalgt Merethe Engstrøm i NTL NAV Hordaland, vil ikke holde direktørenes lønninger opp mot andre ansattes lønn.

– Men mange saksbehandlere har altfor lav lønn i forhold til jobben de gjør, sier hun.

Slitne ansatte

BT har skrevet om misfornøyde brukere og slitne ansatte som et resultat av NAV-reformen. Blant annet har beslutningen om å ha et felles telefonnummer, ført til stor pågang på sentralbord og kundesentre.

– Det er mye kjeft å få fra publikum, men generelt tror jeg de ansatte er motiverte og positive til omstillingen, sier Mathisen.

Selv om det har vært mye medieomtale her, tror ikke Engstrøm det er verre å være NAV-ansatt i Hordaland enn ellers i landet.

– Utfordringen er den samme uansett. Vi skal lære nye arbeidsfelt uten at det blir tilført flere stillinger, og jobber hardt med sakene. Men skriveriene i BT har kanskje gitt en ekstra belastning.

– Tar ikke ut overtid

Direktøren for personalsaker i NAV, Johan Wroldsen, mener fagforeningens fremstilling er for enkel.

– For det første er det et spørsmål om man mener 30.000 kroner er et stort tillegg. Dessuten er jo dette en kompensasjon som gis fordi sjefene ikke har tatt ut overtid. Det er en erkjennelse av at det har vært et veldig stort arbeidspress i forbindelse med reformen, sier Wroldsen.

– Men har det ikke vært et like stort press på mange av de vanlige ansatte?

– Generelt vil en så stor reform medføre ekstraarbeid for mange. Men vi mener vi har god kontroll over det.

Wroldsen medgir at de ansatte på sentralbordet er blant dem som har fått en mer stressende arbeidsdag, etter at etaten innførte ett telefonnummer for alle forespørsler.

– Ikke alle tekniske løsninger var like gjennomtenkt. Problematikken med sentralbordene er vi klar over, og arbeider med bedre løsninger.

Fungerende fylkesdirektør Jan Kjærner-Semb i NAV Hordaland er ikke en del av lønnsoppgjøret for topplederne. Han har et fast lønnstillegg så lenge han vikarierer for fylkesdirektør Jan Arvid Refseth.