KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Vi snakker om en papir-BABY, naturligvis. BABY 2003 Arna er nemlig navnet på bydelsdirektør Paal Fennells storstilte omorganisering av Arna bydel. Tirsdag skal bydelsstyret velsigne planen, som kort sagt handler om å fjerne mellomlederne i bydelsadministrasjonen og slå sammen en rekke mindre avdelinger til en avdeling for oppvekst og en for helse— og sosial. Kulturkontoret forsvinner som eget kontor, det samme gjør PPT-kontoret og barnevernstjenesten - ikke uten protester fra fagfolkene i avdelingene. - En korsvei Men Paal Fennell ser ingen vei utenom. - Bydelen står ved en korsvei, slik jeg ser det. Vi kan ikke fortsatt drive med underskudd år etter år. Drastiske forandringer må til. Ved å gjøre det på denne måten skjermer vi brukerne, sier Paal Fennell til BT.BABY 2003 slanker staben i Arna bydel med åtte stillinger, noe som sparer fire millioner årlig. Og dette er bare den førstefødte. Målet om å spare 12-14 millioner krever flere forløsninger, i form av innsparinger på innkjøp og redusert sosialhjelp. Men her snakker vi knapt om annet enn løfter om fremtidige unnfangelser, skal vi tro bydelsdirektøren. Full ryggdekning Bydelspolitikerne har gitt Fennell full ryggdekning for det uvanlig korte svangerskapet. Bydelsdirektøren regner derfor med at politikerne neste tirsdag vil døpe babyen uten særlige motforestillinger, selv om BABY 2003 betyr at mange blir plassert i ny jobb og 3-4 ansatte blir overtallige.Før påske skal omorganiseringen være gjennomført og BABYen være klar for bydelen. Da er bydelskontorene på Øyrane Torg tømt og fylt igjen på nytt. Oppvekst i en fløy, helse- og sosial i en annen. Og midt blant dem, bare noen meter fra publikumsskranken skal arnabuene finne bydelsdirektøren selv og leder av bydelsstyret, Erling Mjelde (Ap).