• Jeg kan ikke erindre noen detaljer. Du må ha forståelse for at det er vanskelig for meg å huske denne saken et år etter. Vi har 500 kredittregninger i året, sier hotelldirektør Tron Bach.

— Jeg tror heller ikke at jeg var saksbehandler.

— Du har i hvert fall undertegnet de avtalene og brevene som jeg har lest.

— Ja, da er du en halvtime foran meg. Jeg skulle gjerne ha gått gjennom denne saken med min medarbeider for å oppdatere meg, sier Bach.

— Det er ingenting i veien for at du gjør det, og så kommer jeg tilbake til saken.

— Jeg er så på felgen i forhold til mitt arbeid på hotellet at jeg ikke har anledning til det. Men du står jo fritt som journalist til å sakse det du vil fra disse brevene.

— Husker du ikke at det har vært en uenighet om prisen?

— Jo, det demrer etter hvert for meg at det var en uenighet. Men med 7000 gjestedøgn etter fjorårets arrangement ber jeg om forståelse for at jeg ikke huske alle detaljer.

— Er det vanlig at hotellet tar en helt annen pris for oppholdet enn den man har avtalt på forhånd?

— Selvfølgelig vil jeg ikke svare positivt på det. Denne håndballturneringen var et kjempearrangement med mange hundre gjestedøgn. Det var ikke et standard opplegg. Det var en spesiallevering. Vi har bare 35 rom og vi losjerte folk på madrasser på gulvet, og leide et nedlagt hotell for å få plass til alle.

— Dere tok 50 kroner per gjest per døgn for frukt og saft. Oppfatter du det som en symbolsk pris?

— Ser du i forhold til en enkelt gjest, er 50 kroner den tariffen man har på en konferanse. Dette var idrettsutøvere, og de spiser ikke akkurat en liten sitronskive, men jeg ser at det blir et stort beløp.

— Er det en symbolsk pris?

— Om 50 kroner er mye, kommer an på øynene som ser. Er det ti ganger for mye i forhold til det som er en symbolsk pris? Står det i forhold til uttaket? Jeg kan ikke svare på det, sier Tron Bach.