• Vi mente rundskrivet vårt var klart nok. Hvis det ikke stemmer, tar vi ansvaret for det, sier Runar Kvernen, seksjonssjef for informasjon i Politidirektoratet.

I går informerte direktoratet landets politimestre om hva det egentlig mente å formidle i rundskrivet som ble sendt ut i forrige uke. Direktoratet sendte også ut en pressemelding for å klargjøre dette.

— Det har ikke vært vår intensjon at samtlige arrestanter skal fremstilles for lege, heller ikke at legevaktkontorene skal overbefolkes av politifolk, sier Runar Kvernen.

Direktoratet ser ingen grunn til å kritisere Hordaland-politiet for at de har utøvd retningslinjene i rundskrivet betydelig strengere enn det som var meningen.

— Politiet i Hordaland har utvilsomt handlet i beste hensikt. Vi får se det som et utslag av at politifolk vanligvis er ærekjære og lojale, sier seksjonssjefen i Politidirektoratet.