Klikk Oppdater (F5) for å se siste versjon av denne siden.

15.45: Da er Tørrissen ferdig med sin forklaring, og tingrettsdommeren hever retten. Rettssaken fortsetter med åstedsbefaring mandag morgen. Verken de pårørende eller tiltalte vil delta på befaringen. BT vil være til stede i Ålesund også i neste uke.

15.30: Psykiateren sier at han ikke har funnet tegn til anger eller empati hos 24-åringen når det gjelder det han står tiltalt for.

Han tror heller ikke at Danielsen ser særlig mørkt på å måtte tåle en eventuell forvaringsdom.

— Mitt inntrykk er at han ikke bryr seg om hvilken straff han får, sier han.

15.25: Tørrissen sier det er særlig tre faktorer som har vært avgjørende når de sakkyndige har konkludert med at det er høy risiko for fremtidig voldsbruk: Den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, hans vedvarende rusmisbruk, og hans forholdsvis lave IQ.

15.15: Tørrissen forteller at han tidlig i samtaler med tiltalte, fryktet at han ville gå til angrep når de skulle snakke om handlingene han var siktet for.

— Jeg spurte om han tenkte på å angripe meg, og da svarte han: «Jeg har lyst til å hoppe på deg. Ta deg her og nå», sa Tørrissen, som ba om forsterket vakthold etter utsagnet.

— En slik oppførsel er i tråd med det dyssosiale mønsteret hans. Han reagerer fort og kraftig på dem han anser for å utgjøre en trussel, sa den sakkyndige videre.

15.08: Retten settes igjen etter en ny pause. Nå vil den andre sakkyndige, rettspsykiater Terje Tørrissen, komme med supplerende kommentarer til rapporten han er medforfatter av. Han er siste vitne før retten heves for siste gang denne uken.

14.50: Hva er det som gjør at tiltalte ikke klarer å holde de normene som forventes av ham her i retten, spør tingrettsdommer Gjøen. Han har flere ganger denne uken måtte irettesette tiltalte for å ha utvist manglende respekt for retten.

— Dette er den grunnleggende personlighetsforstyrrelsens sanne ansikt. De som ikke har denne forstyrrelsen, vil øyeblikkelig bli korrigert av sin egen samvittighet. Folk med en slik lidelse mangler denne evnen, sier Setsaas.

Rettspsykiateren sier videre at han ikke har behov for å stille tiltalte ytterligere spørsmål.

14.40: Forsvareren viser til at Danielsens kriminelle handlinger har skjedd mens han har vært ruset, og spør om eventuell rusfrihet vil bedre prognosene for varig endring av adferd.

— Ja, men det er viktig å huske på at han har en personlighetsforstyrrelse også. Den ligger i bunn. Rusmisbruket er ikke løsrevet fra resten. Han må fortsatt gjennom minimum 5-10 års intensiv behandling for sin dyssosiale lidelse, sier Setsaas.

Han sier videre at det ikke finnes medisiner som hjeper mot denne lidelsen.

14.25: Danielsen har i samtaler med de sakkyndige sagt at han ikke hadde blitt drapsmann på Aksla i fjor dersom han ikke hadde vært ruset.

Rettspsykiater Setsaas vil ikke gjøre noen konkret, faglig vurdering av Danielsens påstand.

— Vi vet generelt at graden av impulskontroll blir svekket når man ruser seg. Svært mange av dem som begår alvorlig kriminalitet, er ruset på gjerningstidspunktet.

— Men rusen har vært sentral i adferdsendringen hans?

— Ja, det har den.

14.20: Setsaas forteller videre at de sakkyndige i løpet av sine samtaler har klart å bryte gjennom tiltaltes harde ytre.

— Han har vist følelser, og har vært på gråten flere ganger. Det er noe der. Det tragiske er at han i så liten grad har klart å nyttiggjøre seg dette i enkle sosiale situasjoner, foruten når han er med sin datter.

— Opplever du at han angrer på det han har gjort, spør forsvareren.

— Nei, jeg har ikke registrert at han angrer, i betydningen at han har vond samvittighet for det han har gjort, nemlig voldtatt og drept fornærmede, sier Setsaas.

— Dette er en grunnleggende umoden og hjelpeløs mann, sier den sakkyndige.

14.15: Aktor ber Setsaas fortelle hva som kjennetegner en person med dyssosial personlighetsforstyrrelse.

— Han oppfyller alle seks kriterier som kjennetegner denne diagnosen, svarer rettspsykiateren, og går gjennom diagnosekriteriene.

14.05: Den rettsmedisinske kommisjon (RMK) ba om en tilleggserklæring etter å ha gått gjennom rapporten. I denne har Tørrissen og Setsaas undersøkt tiltaltes evnenivå på nytt. I den opprinnelige rapporten har de sakkyndige skrevet at tiltalte ikke er å anse som lettere psykisk utviklingshemmet.

I tilleggserklæringen endret de sakkyndige konklusjon.

— I rettspsykiatrisk og juridisk sammenheng er han å anse som lettere psykisk utviklingshemmet, etter straffelovens paragraf 56 c, sier Setsaas.

Bestemmelsen sier blant annet at domfelte kan gis lavere straff enn det de ellers ville ha fått dersom de ikke hadde hatt en slik tilstand.

Danielsen er målt til å ha en IQ på 75, opplyser den sakkyndige. Det er i nedre sjikt av normalnivået for alderen.

— Det at han er å anse som lettere psykisk utviklingshemmet, styrker risikoen for fremtidig voldsadferd, sier Setsaas.

13.55: De sakkyndige mener det er fare for at Danielsen kan begå alvorlige kriminelle handlinger i fremtiden.

— Det er hans dyssosiale og narsissistiske trekk, kombinert med alvorlig rusbruk, som i hovedsak gjør at vi mener det er høy risiko for at han i fremtiden vil utføre handlinger av samme type som han nå står tiltalt for, sier Setsaas.

13.45: Setsaas forteller at de sakkyndige ikke har funnet holdepunkter for at Danielsen hadde vrangforestillinger av psykotisk karakter. Hans oppførsel og utsagn kan forklares med at han har en personlighetsforstyrrelse, mener han.

— Han er ikke psykotisk nå, og var heller ikke psykotisk eller bevisstløs på tidspunktet for de påklagede handlinger, sier rettspsykiateren.

13.40: Vitnet blir avbrutt nok en gang, denne gang av tiltaltes forsvarer.

— Min klient sier at han ikke klarer å være her mer, sier Thori-Aamot.

Danielsen får dommerens velsignelse til å forlate salen, men understreker samtidig at han må være forberedt på å bli kalt inn igjen for å besvare spørsmål.

13.35: Dommeren avbryter vitnet, og henvender seg til tilltalte, som tilsynelatende sitter med øynene igjen.

— Jeg forstår at du er sliten, men jeg aksepterer ikke at du sover mens du sitter i salen, sier dommeren.

13.30: Setsaas starter med å gå gjennom sakkyndigrapporten. Han forteller at det i løpet av observasjonsperioden ikke er funnet tegn til psykoser hos Danielsen.

Vitner har i retten omtalt tiltalte som skrytete og løgnaktig. Også de sakkyndige har merket seg lignende adferd.

— I samtaler med de sakkyndige har han fremstilt seg selv som leder for et narkokartell, hvor han tjente store penger. Vi mener at han har storhetstanker om egen person, og at han oppfyller de generelle kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse, sier Setsaas.

13.25: Rettspsykiater Michael Setsaas tar plass i vitneboksen. Sammen med kollega Terje Tørrissen, har han hatt flere samtaler med Danielsen. De sakkyndige har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig da han voldtok og drepte Anja Weløy Aarseth.

De mener også at tiltalte har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, og at det er stor fare for at han vil gjennomføre ny, alvorlig kriminalitet i fremtiden.

Dette er sentrale argumenter for aktor når hun i sin prosedyre over helgen vil legge ned påstand om forvaringsstraff for 24-åringen.

Formålet med forvaring er nettopp å verne samfunnet mot farlige lovbrytere.

13.20: Forsvarer Thor-Aamot sier at tiltalte har ombestemt seg, at han ikke ønsker å forklare seg likevel.

Det var meningen at Danielsen skulle i vitneboksen i løpet av dagen, men det blir det altså ikke noe av.

— Han greier ikke å gjennomføre en forklaring i dag, dessverre, sier forsvareren

Dommeren understreker at det er uheldig for saken at tiltalte ikke ønsker å vitne.

13.08: 30. august, to dager etter drapet, kom Danielsen på besøk til sine besteforeldre i Isfjorden. Da opplevde bestemoren tiltalte som rastløs og veldig urolig. Hun mistenkte at han solgte stoff, etter å ha funnet en kjøkkenvekt på rommet hans.

— Det siste jeg sa til ham før han dro var: «Det er greit at du ødelegger ditt eget liv, men andres liv skal du ikke få ødelegge».

Retten har tatt en pause. Når den er over, vil tiltalte ta endelig stilling til om han faktisk ønsker å forklare seg.

13.00: Bestemoren forklarer videre at barnebarnet var 17 år da hun så ham skikkelig sint for første gang.

— Han var ruset, og gikk løs på gangdøren min. Da ringte jeg til hans mor for å fortelle hva som hadde skjedd. Datteren min sa at han hadde blitt sint i ruset tilstand tidligere.

12.50: Danielsen flyttet etter hvert til Ålesund for å begynne på videregående skole, men sluttet etter kort tid.

— Tenkte du på et tidspunkt at han trengte hjelp, spør forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

— Ja. Jeg sa til Steven at han måtte finne noen å snakke med, en psykolog. Jeg så at gutten forandret seg, sier bestemoren.

Hun forteller videre at barnebarnet alltid har vært ganske konfliktsky, og at det tøffe ytret hans kun er et skall.

12.40: Mormoren forklarer at barnebarnet var en rolig og grei gutt gjennom oppveksten, men at han etter hvert fikk problemer på skolen og i arbeidslivet.

— Vi har hatt et veldig nært forhold. Han ringte alltid til meg når det var noe. Moren hans har prøvd å følge ham opp, men Steven har alltid vært veldig sterkt knyttet til oss besteforeldre, sa kvinnen.

12.35: Da har tiltaltes mormor tatt plass i vitneboksen. Hun bor i Isfjorden i Romsdal, hvor tiltalte vokste opp.

Hun blir innledningsvis orientert om sin rett til ikke å forklare seg, på grunn av sitt slektskap med tiltalte.

12.30: Mandag skal retten på befaring i området hvor Aarseth ble funnet død. Tiltalte har allerede fått fritak fra å være til stede. Det er også usikkert om Aarseths foreldre vil delta under befaringen. Tre representanter for pressen får være med til selve åstedet.

12.15: Aktørene er tilbake i salen, og tingrettsdommer Kjetil Gjøen har satt retten etter lunsj. Neste til å forklare seg fra vitneboksen, er Steven Dan Danielsens mormor.

Rettsbetjenten går for å hente henne, men kommer raskt tilbake med tilbakemelding om at hun ikke er kommet ennå.

Retten tar derfor en pause.

11.45: Bistandsadvokat Einar Råen sier til BT i pausen at han personlig ble berørt av å høre forklaringen til Anja Weløy Aarseths mor.

— Det var utrolig sterkt å høre henne lese fra dagboken. Den sier mye om de umiddelbare følelsene og tankene hun hadde i de dagene i august i fjor, fra datteren var meldt savnet og til hun var bekreftet død, sier Råen.

Tiltalte Steven Dan Danielsen satt rolig på plassen sin og skriblet på et papir gjennom hele forklaringen. Hans forsvarer vil ikke kommentere hvordan hans klient reagerte på det han fikk høre.

11.30: Retten tar lunsjpause til 12.15. Da er det meningen at Steven Dan Danielsen skal sette seg i vitneboksen for første gang.

11.27: Tiltalte blir spurt om han har inntatt rusmidler i fengselet.

— Ja, Subutex og hasj, sier 24-åringen.

— Når var siste gangen du brukte disse rusmidlene, spør sakkyndig Terje Tørrissen.

— Før jeg dro fra Bergen i forbindelse med rettssaken, svarer Danielsen.

11.25 : Psykologen opplyser at han har gjennomført flere kliniske tester på tiltalte. En av testene viste at 24-åringen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Dette er samme konklusjon som de sakkyndige har kommet til.

Typiske symptomer på denne diagnosen, som tidligere var kjent som psykopati, er manglende empati, likegyldighet, lav frustrasjons- og aggressivitetsterskel, samt mangelfull evne til å føle skyld og ansvar.

11.20: - Hvordan er utsiktene for videre behandling, spør forsvareren videre.

— I starten hadde han store problemer med å sette ord på det han føler. Da kunne han bli rastløs og utagerende. Etter hvert har han lært seg å mestre disse frustrasjonene, og utbruddene har blitt færre. Han har utviklet seg i den grad at han greier å sette ord på tankene og følelsene sine, sier psykologen.

11.10: Forsvarer Per Herman Thori-Aamot spør om tiltalte har gitt uttrykk for anger i samtalene med psykologen.

— Han var lei seg da vi snakket om denne saken, men om han viste anger skal ikke jeg vurdere, svarte psykologen.

— Viser han empati for andre mennesker, spør Thori-Aamot.

— Han er veldig opptatt av sin datters velvære og utvikling. I disse samtalene har han utvist empati, slik jeg ser det, svarte psykologen.

11.08: Tiltalte går jevnlig til psykolog i Bergen fengsel, hvor han har sittet i varetekt siden november i fjor. Danielsens psykolog er innkalt som neste vitne. 24-åringen ble overført fra Ålesund etter at det kom flere bekymringsmeldinger fra fengselsansatte og helsepersonell.

— De var veldig bekymret for tiltaltes mentale helse, sier psykologen.

11.00: Nav-vitnet var tydelig beveget da hun fortalte retten om kommunikasjonen med tiltalte i august i fjor, og måtte ta flere pauser underveis i sin forklaring.

Også Anja Weløy Aarseths mor var tydelig preget under siste del av vitnemålet til den Nav-ansatte.

10.55: Etter sommerferien i fjor uttrykte Danielsen at han på nytt ønsket å legge seg inn til rusbehandling. Det ble etter hvert sendt en henvisning om innleggelse ved Vestmo behandlingssenter i Trondheim.

— 19. august fikk Nav brev om at Vestmo hadde mottatt henvisningen. 28. august, klokken 13.29, fikk jeg en sms fra ham der han spurte om jeg hadde hørt noe fra Vestmo. Jeg fikk ikke svart ham før 30. august, fordi jeg var i Trondheim på videreutdanning, sa Nav-vitnet.

10.50: Tiltalte ble overført til behandling ved et ruskollektiv i Trondheim i januar 2013. På dette tidspunktet ventet tiltalte på å sone en dom for vold mot offentlig tjenestemann, men fikk i slutten av februar innvilget såkalt paragraf 12-soning ved denne rusinstitusjonen.

Bare noen uker senere valgte Danielsen å avbryte behandlingen, og han ble derfor overført til soning i Trondheim fengsel.

— Han skrev seg ut, og mente at han var ferdig med rusen. Han ville hjem for å skaffe seg jobb og bli familiefar igjen. Han deltok på et jobbsøkerkurs og skaffet seg leilighet i Ålesund i slutten av juni, sier vitnet.

10.40: Tiltaltes Nav-veileder er innkalt som forsvarers vitne. Hun kom i kontakt med tiltalte første gang høsten 2012, gjennom Navs kvalifiseringsprogram.

— Han hadde så omfattende rusproblemer, at det ikke var realistisk å ha noe mål om å komme i arbeid før han hadde gjennomgått rusbehandling. Han forklarte at han begynte å ruse seg da han var 14, sier Nav-vitnet.

Vitnet sier at Danielsen da ytret ønske om å komme seg videre i livet, og ba om å bli henvist til langvarig rusbehandling.

10.35: Neste vitne er en polititjenestemann som også var med da Danielsen ble pågrepet i Isfjorden 27. desember 2012. Hans historie sammenfaller med det forrige vitne akkurat har forklart.

— Det falt stygge trusler, og det var liksom ikke måte på hva han skulle gjøre. Han skulle drepe, voldta barna våre og konene våre til de døde. Aggressiviteten, i kombinasjon med det som ble sagt, gjorde opplevelsen veldig spesiell, sier politimannen.

10.25: På vei til politiarresten i Molde skal Danielsen ha kommet med gjentatte drapstrusler mot polititjenestemennene.

— Jeg oppfattet truslene som så alvorlige at jeg noterte ned hva han sa, sier vitnet, før han gjengir hva tiltalte skal ha sagt.

I korte trekk skal tiltalte ha sagt at han skulle hente vitnets datter på skolen og voldta henne. Så skulle han, ifølge vitnet, gjøre noe lignende med konen hans.

— Det er uten tvil de styggeste og groveste truslene jeg har fått i min tid som politi. Truslene gikk spesifikt på konen min og barna mine, og han vet veldig godt hvem jeg er. Jeg oppfattet det som svært grove, stygge, ufine og ubehagelige trusler, sier vitnet.

10.20: Like etter klikket det for Danielsen, forklarer politibetjenten. - Brått blir han veldig aggressiv. Han skulle ta oss alle sammen. Så slo han til bestefaren sin. Vi tar tak i Danielsen. Han roper at han skal drepe oss, sier han.

Han forklarer videre at han og en lege ble truffet av flere spark mens han forsøkte å roe Danielsen ned. Etter å ha fått kontroll på tiltalte med håndjern, kom det hele tiden nye trusler og utslag, ifølge vitnet.

— Han er helt rabiat, så vi må legge ham bak i politimajen, og kjører avsted mens en kollega holder ham nede, sier vitnet.

10.15: - Han er sur, sint og grinete når han prøver å reise seg opp. Jeg ber ham ligge helt i ro til ambulansen kommer. Jeg tolket det dithen at han hadde behov for legehjelpen. Vi trakk oss litt tilbake, siden vi visste at han ikke var så glad i politiet, sier vitnet.

10.12: Retten er satt igjen etter pausen. En politibetjent fra Rauma lensmannskontor tar plass i vitnestolen. Natt til 27. desember 2012 rykket han og en kollega ut til et bolighus i Isfjorden, der Steven Dan Danielsen skal ha oppført seg truende mot bestemoren sin. - Beskjeden vi fikk var at bestemoren skal ha blitt slått av Danielsen. Samtidig skal Danielsen ha kollapset på grunn av alkoholforgiftning, sier politibetjenten.

09.51: Steven Dan Danielsen meddeler via sin advokat at han ønsker en kort pause, og får ønsket innvilget. Retten tar et kvarters pause. Etter pausen vil to politibetjenter fra Romsdal fortelle om to trusselepisoder fra 2012. Truslene er en del av tiltalen.

09.50: Harjo avslutter sitt vitnemål ved å lese oppsummeringen fra Kripos' åstedsrapport. Kripos konkluderer med at Anja Weløy Aarseth ble utsatt for et seksuelt overgrep før hun ble kvalt, og siden forsøkt skjult under gress og annet plantemateriale.

— Det er ikke funnet tegn til at det har vært andre enn tiltalte og offer på åstedet, sier Harjo. Tiltalte har forklart at det var en tredje person til stede, men dette fester ikke politiet lit til.

09.45: Det ble påvist DNA av samme type som både tiltalte og avdøde Aarseth på pistolskjeftet. - Pistolen kan dermed ha blitt brukt på en eller annen måte i forbindelse med den seksuelle handlingen eller kvelningen, sa politioverbetjent Harjo.

Den kioskansatte som var på jobb da Pluto ble forsøkt ranet, har tidligere denne uken forklart at ransmannen truet henne med en pistol. Politiet mener at Danielsen forsøkte å rane kiosken Pluto en drøy time før drapet. Selv nekter han for det.

09.40: Kripos sikret flere prøver fra åstedet. Danielsens DNA ble funnet på avdødes kropp, blant annet i halsområdet hennes. Dødsårsaken ble av rettsmedisinere fastslått til å være kvelning. Kriminalsøkshunder gikk også gjennom åstedet. En av hundene markerte ved et pistolmagasin, som lå på motsatt side av stien. Dette magasinet kan stamme fra en Glock-replicapistol som ble beslaglagt hjemme hos tiltalte.

09.30: Politioverbetjent Sølvi Harjo fra Kripos vil nå gå gjennom funnene som ble gjort på åstedet. Kripos ble koblet inn i saken dagen før 21-åringen ble funnet. Harjo viser frem bilder tatt på åstedet. Kun rettens medlemmer får se bildene som viser avdøde. Harjo forklarer at kroppen var vanskelig å få øye på, siden den delvis var dekket av gress og vegetasjon. - Dette tyder på at avdøde ble forsøkt skjult, sier Harjo.

09.27: Moren er ferdig med sin forklaring, og setter seg ved siden av sin mann. De holder hender. Morens sterke vitnemål ser ut til å ha beveget mange av dem som sitter i salen. Gjerningsmannen satt stort sett fremoverbøyd og skriblet på et papir under morens forklaring.

09.27: Moren benytter anledningen til å takke for den støtte de har fått underveis i prosessen.

— Det er mange som sørger over tapet av Anja. Anja hadde mange roller. Storesøster, lillesøster, kjæreste, venninne. Hun etterlater seg to besteforeldre som har overlevd barnebarnet sitt. Det har vært en hel haug med skjønne ungdommer her i salen denne uken. Det varmer. Vi blir veldig berørt av det.

09.25: - Vi klarer ikke å sette ord på det vi har mistet. Kanskje er det hverdagslykken vi savner mest. De små tingene. Det er mange som spør hvordan det går med oss. Det er et forferdelig vanskelig spørsmål. Vi ser kanskje ut som vanlig, men vi har det ikke bra, sa moren videre.

09.25: Anjas mor forteller at 700 personer møtte opp i begravelsen. Familien har forsøkt å etablere seg i en ny hverdag uten datteren, men det har vært svært vanskelig, sier moren.

— Det føles som om at noen har tatt ut hjertet mitt, tråkket på det, satt det inn igjen og forventer at det skal fortsette å slå, sa hun fra vitneboksen.

09.20: 31. august fikk foreldrene den forferdelige beskjeden om at Anja var funnet død. - Vår Anja? Vår skjønne jente? Jenten med det beste smilet? Når skal jeg våkne fra denne forferdelige drømmen, skrev moren i dagboken denne dagen.

09.17: Anjas mor har skrevet dagbok, og ber om å få lese fra den. Dagen etter forsvinningen skriver hun blant annet om fortvilelsen som melder seg når hun skjønner at datteren er savnet. - Jeg ringer og ringer, ingen kontakt. Jeg kjenner kloen i magen.

09.15: Moren snakket med datteren litt før klokken 17 dagen 21-åringen ble drept. - To timer senere var jenten vår voldtatt og drept. Verden vår raknet, sa moren.

09.10: Moren forteller om den siste kontakten hun hadde med sin datter i august i fjor. - Anja var en veldig målrettet jente. Hun hadde en plan for livet sitt, skulle få seg en utdannelse, en god jobb. Hun hadde allerede spart litt til leilighet,sa moren.

27. august kjørte moren Anja til Flesland.

— Hun gledet seg veldig til å komme til Ålesund igjen. Hun hadde fått mange gode venner. Det siste hun sa var: «Henter du meg på torsdag, mamma?». 21-åringen hadde returbillett til Bergen 29. august.

09.05: Aarseths mor har tatt plass i vitneboksen. Bistandsadvokat Einar Råen innleder med å gå gjennom hvilke utgifter familien har hatt i forbindelse med saken. De har fremmet et erstatningskrav på til sammen 550.000 kroner mot gjerningsmannen. Moren sier at flere familiemedlemmer har mottatt traumebehandling.

09.00: Da er retten satt for siste gang denne uken. Aktor opplyser at Anjas mor vil forklare seg først i dag. Tingrettsdommer Gjøen tar opp gårsdagens opptrinn med tiltalte, og sier at det er svært liten toleranse for slik oppførsel. 24-åringen viste fingeren til et Kripos-vitne i går.

08.55: Først ut i vitneboksen i dag er politioverbetjent Sølvi Harjo i Kripos. Hun skal redegjøre for de funn som ble gjort på selve åstedet for drapet. Anja Weløy Aarseth ble funnet i en skråning, kun 20-30 meter fra en av stiene som går over byfjellet Aksla i Ålesund.

08.50 : Tillhørerbenken er så å si fullsatt i dag. Familie, venner og studiekamerater av Aarseth har fulgt det meste av rettsforhandlingen denne uken.

Fredag fortsetter rettssaken mot Steven Dan Danielsen (24), som står tiltalt for å ha voldtatt og drept bergenskvinnen Anja Weløy Aarseth (21).

Det er særlig to vitner det knytter seg en viss interesse til i dag: Klokken 10 vil Anjas mor entre vitneboksen for å fortelle hvilke konsekvenser tapet av datteren har fått for familien.

Bistandsadvokat Einar Råen har på forhånd uttalt at moren mobiliserer krefter til forklaringen.

I løpet av dagen vil også tiltalte opp i vitneboksen. Det vil bli første gang at han forklarer seg for retten.

På rettssakens første dag nektet 24-åringen å avgi forklaring. I dag vil han snakke om spørsmål som er relevante for hvilken straff han skal få. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om tidsubestemt straff, forvaring.

Forsvareren vil argumentere for at Danielsen må sone ordinær fengselsstraff.

Mot slutten av dagen vil rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Michael Setsaas legge frem sin sakkyndigrapport. De har allerede konkludert med at tiltalte er tilregnelig.