De to mennene var begge stasjonert i Russland, skriver den svenske avisa Expressen. De hadde derfor ikke immunitet i Sverige og kunne pågripes.

Diplomatene risikerer åtte måneders fengsel om de blir funnet skyldige.