Erstad som jobber i Rådgivande Agronomar i Fjaler har fått i oppdrag av Vest Tank å undersøke om eksplosjonen og den voldsomme brannen 24. mai har etterlatt skadelige stoffer i luften og vannet.

Prøvetakingen startet for fullt da befolkningen i Gulen og nabokommunen Masfjorden rapporterte om helseplager på grunn av dårlig lukt fra branntomten.

— Ikke særlig appetitlig

I går kom målinger av dioksininnholdet i drikkevannet til nærmeste nabo. I vannet er det påvist to typer dioksiner, men Erstad er ikke sikker på om de stammer fra brannen:

— Laboratoriet skriver at disse dioksinene ikke er en typisk profil fra forbrenning. Mye tyder på at det er naturlig bakgrunnsdioksin og at kilden er en annen enn brannen, sier Erstad.

— Hva er bakgrunnsdioksin?

— Det er slikt som finnes overalt i samme område og som stammer fra kort- eller langtransportforurensing.

I morgen vil Vest Tank ta nye vannprøver av overflatevann som unngikk røyken som veltet ut av anlegget.

— Kan naboens vann drikkes?

— Vannet har luktet svakt av diesel og brann og er derfor ikke særlig appetittlig. Når lukten er forsvunnet, er det ikke farlig å drikke. Dioksin i så små mengder som nå er påvist, er ikke skadelig.

Erstad har også fått resultater av luftmålinger. Svarene gir ingen entydig forklaring på hva som lukter. Det er påvist noe oljestoffer (hydrokarboner) og ulike andre disulfider, i tillegg til lave nivåer av hydrogensulfider og merkaptaner. Hydrogensulfider lukter råtne egg og er omtalt som «mosselukt».

Den eksakte sammensetningen er ikke kjent ennå og vi utvider undersøkelsene.

Vi tror at det er ulike svovelforbindelser som gir litt lukt, sier Erstad til Bergens Tidende.

Flere resultater vil komme de nærmeste dagene.

GIFTSPREDER? Den eksplosive brannen 24. mai kan ha etterlatt skadelige stoffer i luften og vannet.
Arkiv