Den nye studien viser hvordan tenåringers IQ økte eller falt over en periode på fire år. Professor Cathy Price ved Wellcome Trust Center for Neuroimaging ved University College London, som har ledet forskningen, tror dette er tilfelle hos voksne også.

Det er håp

I Norge blir IQ-tester blant annet brukt i skolen for å identifisere elver som skal skilles ut fra vanlig undervisning for å få spesialundervisning.

— Vi må være forsiktig med å avskrive barn som ikke presterer så bra på et tidlig stadium. IQen deres kan bedre seg betydelig i løpet av noen få år, sier professor Price til nettsiden wellcome.ac.uk.

På den andre siden er det ikke sikkert at de som er flinke på et tidlig stadium, fortsetter å prestere like bra år etter år.

Kan trenes opp

IQ, eller intelligenskvotient, skal være et standardisert mål på intelligens. Holdningen så langt har vært at vår intellektuelle kapasitet er noe relativt stabilt.

Forskningsresultatene viser at intelligensen vår ikke er noe vi bare er født med, som kan trenes som blant annet styrke og kondisjon.

Det store spørsmålet stiller professor Price selv.

— Kan IQen vår forandre seg med årene?, spør Price før hun selv svarer - Jeg tipper ja. Bevisene tilsier at hjernen kan tilpasse seg, selv hos voksne.

Kilde: http://www.educationalneuroscience.org.uk/ og forskning.no