— Jeg har så sans for den gode replikken, kunsten å ha det litt moro, sier Eyvind Skeie. Han har selv fått den i blodet gjennom sin oppvekst på Askøy og i Bergen, og drar nytte av den på reiser. Nå kjenner han det godt å gjenfinne den. Dessuten verdsetter han varmen i det offentlige miljø i Bergen. Oslo har et kjøligere, mer tilknappet preg.

Hedret

Det lønner seg alltid å reise til Bergen. Eyvind Skeie dro mandag tilbake til Oslo med blomster og Tekstforfatterfondets ærespris 2005 i kofferten. Prisen er på 50.000 kroner. - Det er veldig hyggelig å bli satt pris på av sine egne, sier Eyvind Skeie.

Tekstforfatterfondet forvalter midler av avgifter på tekster til musikk. Tekstene kan være poptekster, klassiske tekster, salmer og mye annet. Denne gang var det en salmedikter som fikk prisen. Prisens opphavsmann, Arne Bendiksen, delte selv ut prisen sent søndag kveld i Johanneskirken like etter at Eyvind Skeies siste verk, jazzmessen «Grenseløs Gud», var urfremført.

— Jeg har fått Arne til å skrive en salmemelodi, betror Eyvind Skeie oss. 800 ulike salmer og kristne sanger og 500 sanger for barn har Eyvind Skeie skrevet. Han synes det er fint at også disse blir sett i en tid der populærkulturen dominerer mediebildet.

70.000 salmer

— Kirken er storforbruker av salmer. I løpet av ett år synges 70.000 salmer i norske kirker. Det er der og på Brann stadion folk synger. Denne sangtradisjonen må vi holde ved like, mener Eivind Skeie.

— Hvor får du ideene fra?

— Selve idefødselen er en subjektiv opplevelse. Noe skjer som utløser tanker. Jeg leser mye poesi, litteratur, historie, pedagogikk og teologi og bygger dermed et refleksjonsnivå som gir en beredskap til å skrive, forklarer han og opplyser at han reiser ganske mye. Sist møtte han den koptiske kirken i Egypt. Dialog med kristne kulturarbeidere opplever han som viktig. Det som fornyer kirkesangen i vår tid, mener han ikke minst er det økumeniske. Om noen uker skal han besøke Estland og grunner for tiden på emnet «Røtter og fremtid».

Grensesprengende

— «Grenseløs Gud» er tema for din nye jazzmesse. Hva legger du i det?

— Jeg har sett nærmere på gjennombruddsviljen i kristendommen. Her er noe personlig og intimt og samtidig en grensesprengende kraft som sprenger rammer. Vi lever i et paradigmeskifte. Jeg tror det er viktig at vi får begynne hver dag på nytt, understreker Eyvind Skeie. Mennesker er underveis og lever i Guds nåde. Det du gjorde i går, betyr intet. Det du skal gjøre i dag og i morgen, betyr noe.

Eyvind Skeie mener at sangen representerer den egentlige teologien. Uten sangen ville kirken blitt redusert til en foredragssal. Selv har han arbeidet mye sammen med komponister og billedkunstnere og liker dialogen med et annet temperament. I disse dager avslutter han et fire år langt prosjekt i samarbeid med grafikeren Terje Grøstad. Til høsten kommer en bok med bibelske motiver og meditasjoner.

Eyvind Skeie er en av de få som i særlig grad har preget menigheter og det kristelige miljøet her i landet med sine ord de siste tiår. Kirken selv har i liten grad backet ham opp. Han innser at kirkelige kulturarbeidere ikke har noen stor plattform i kirken.

Liten fritid

Fritid blir det lite av for Eyvind Skeie. Ro finner han på hytten i Strömstad i Sverige, men han skriver der også. Ofte jobber han til klokken 23. Men han springer og sykler mye og liker å være i bevegelse. Dessuten gleder han seg over å synge og har sangen som hobby.

— Salmene er min favoritt. De har en refleksjon og et språk som passer for meg, sier Eyvind Skeie som stadig får melding fra mennesker om at hans salmer har betydd noe for folk. Salmene er blitt en del av folks livsbagasje som ikke minst betyr noe i kriser.