Røret som vakte oppsikt i fjorden, er det første delen av et stort kjøleanlegg. Anlegget skal sørge for behagelige temperaturer i flere store bygg på Marineholmen, deriblant handelsskolen BI, et nytt kontorkompleks og et planlagt messe— og konferansesenter på 44.000 kvadratmeter.

— Dette er bare den første biten. Om noen uker kommer et mye større rør, på 2500 meter, sier Bjart Nygaard, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom.

Henter kaldt vann

Det neste røret skal brukes til å hente sjøvann fra 100 meters dyp i Byfjorden, og pumpe det inn til radiatorer i nybyggene. Røret som ble senket i fjorden onsdag, er en stikkledning som skal gå fra den ene siden av Puddefjorden til den andre. Her er GC Riebers plan:

Sjøvannet i dypet ute i Byfjorden holder en konstant temperatur på mellom 6 og 7 varmegrader. Dermed slipper eiendomsselskapet å bruke strøm til kjøling på varme sommerdager.

Nygaard beskriver anlegget som et miljøprosjekt og anslår at det vil koste mellom 60 og 70 millioner.

— Vi kunne brukt det til oppvarming også, ved hjelp av varmepumper, men er pålagt å bruke fjernvarme i stedet, sier han.

Sjøvannet skal dessuten pumpes til Høyteknologisenteret, der det skal brukes til forskernes fiskekummer.

Slepes til Bergen

Det neste røret, med en diameter på 1,2 meter, produseres på Østlandet nå. Det skal slepes rundt kysten og inn i Puddefjorden straks det er klart.

Rørene er fylt med luft under transporten. Når de skal senkes, fylles de med vann, og et stort antall lodd trekker dem ned til havbunnen.