Bergens byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) var svært fornøyd på Høyres landsmøte i ettermiddag. Etter debatt vedtok en kommisjon å åpne for at lokalpolitikere kan ta i bruk miljødifferensierte bompenger. Dette er noe byrådet i Bergen har tatt til orde for lenge.

— Dette er et fantastisk gjennombrudd. Det er første gang vi får gjennomslag for dette sentralt i Høyre, sier Stolt-Nielsen.

Det har lenge vært et ønske i Bergen for å få bukt med det beryktede giftlokket. Dette kommer fra NOX-utslipp, som hovedsaklig skyldes dieselbiler.

- Gjennombrudd

FORNØYD: Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen var fornøyd med sine kolleger sentralt i Høyre, som gav gehør for at lokalpolitikere kan ta i bruk miljødifferensierte bompenger.
Håvard Bjelland

Fortsatt er det opp til Samferdselsdepartementet å ta stilling til saken, før virkemiddelet kan settes ut i livet. Der er det statsråd fra Frp, et parti som ikke er svært positivt innstilt til bompenger, men Stolt-Nielsen er positiv.— Det er dessverre sånn at det ikke er alt som vedtas her på landsmøtet som kommer ut som flertallsvedtak i Stortinget. Men nå har i alle fall Høyre sluttet seg til at dette er noe vi lokalpolitikere skal kunne ha i verktøykassen vår, sier Stolt-Nielsen.

Byrådslederen sier hun har vært i flere møter med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, og snakket om temaet.

— Han sier han skal vurdere om det er teknisk mulig å gjennomføre, og det vet vi det er. Det blir gjort i flere tyske byer. Nå håper jeg det blir fort behandlet i Samferdselsdepartementet, og at vi kan få gjort dette så fort som praktisk mulig, sier hun.

Stolt-Nielsen peker også på at vedtaket kan ha en viktig symboleffekt opp mot bergensere.

— Det viser at vi synes dieselbiler er et problem, sier hun.

Skal vurdere raskt

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) har fått med seg at politikerne i Bergen ivrer for miljødifferensierte bompenger.

— Bergen har et ønske om å være prøveprosjekt, og det er noe vi må vurdere ganske raskt, sier hun.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i samferdselsdepartementet sier at han hadde et møte med bergenspolitikerne før jul, hvor de la frem sitt ønske om å innføre miljødifferensierte bompenger.

— Vi er interessert i mer kunnskap om de praktiske løsningene, hvor mye dette koster og når det kan innføres. Så langt er vi ikke kommet i departementet at vi har det på bordet, sier Aarset.

Nye brikker

Han forteller at Veidirektoratet har hatt i oppdrag å komme med svarene på disse spørsmålene.

— Vi ser at Bergen har et sterkt ønske om dette, derfor er det naturlig å se på om det går an å gjennomføre et prøveprosjekt i Bergen, sier Aarset.

- Hvor raskt kan det skje?

— Det er blant annet avhengig av hvor raskt det går an å få rullet ut nye brikker (med miljømerking, som kan erstatte autopassbrikker. Red.anm). Og om det går an å sørge for at bergensbefolkningen får det først, sier Aarset.

Har fått nei

Byrådet i Bergen har flere ganger tidligere bedt om å innføre miljødifferensierte bompenger, senest i desember i fjor. Det vil fungere slik at de bilene som forurenser mest, vil betale mer når de kjører gjennom bomringen. I Bergen er det særlig utslipp av NO2-gass som er problemet.

Så langt har byrådet fått nei, men i høst ba Samferdselsdepartementet etter møte med bergenspolitikerne, Vegvesenet om å utrede innføringen av miljødifferensierte bompenger.