Det er Vegdirektoratet som foreslår at det sikres lovhjemmel for å innføre såkalte lavutslippssoner i byene Bergen, Oslo og Trondheim. Målsettingen er å få bilister som kjører forurensende dieselbiler til å skifte til bensinbiler.

— Vi må nok kreve noen tusenlapper pr. sesong for at avgiften skal kunne ha noen effekt, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

Rammer alle

I utgangspunktet var tanken bak lavutslippssoner å stanse de mest forurensende dieselbilene, men Vegdirektoratet er kommet til at det ikke er tilstrekkelig.

— Lavutslippssonene er basert på at vi ikke trenger å stenge noen ute, men i stedet bruker prismekanismen slik at man reduserer andelen av kjøretøy med høye utslipp. Dette er et litt mindre inngripende virkemiddel enn totalforbud. Vi foreslo det for fire år siden og da var det tuftet på tunge dieselbiler. Det vi har fått kunnskap om nå, er at lette dieselbiler er den viktigste kilden til NO2-utslipp, sier Christiansen.

Bergen har lenge bedt om hjemler for å innføre lavutslippssoner. Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) er fornøyd med Vegdirektoratet forslag.

— Samferdselsdepartementet har sagt at de verken tror tiltaket ville ha noen effekt, eller at det har vært mulig å få det til praktisk. Nå slår direktoratet fast at vi har hatt rett. Derfor er dette en seier for Bergen, sier han.

Mest mulig miljøvennlig

Tiltaket innebærer at forurenser betaler.

— Folk kjører ikke rundt for moro skyld. Vårt mål er at denne kjøringen må foregå mest mulig miljøvennlig, sier Rygg.

Vegdirektoratet mener den beste måten å kreve inn avgift på er å etablere en ordning som minner om piggdekkgebyrene.

— Man forhåndsbetaler en rett til å kjøre inn i lavutslippssonen. Oblatene kan enten være synlige eller er lagt inn i en autopassbrikke, sier Christiansen.

Forhåndsretten kan gjelde for en dag, for en uke eller for en hel sesong.

— Hva med å legge ekstraavgiften på bompengene?

— Et alternativ til en egen avgift kan være et påslag i en bompengering, men vårt primære forslag er å ikke knytte det direkte til bompengeringen, men bruke bompengeantenner som en del av det kontrollsystemet vi trenger for å sikre at alle betaler.

I bompengepakken for finansiering av Bybanen til Flesland foreslår bystyret og fylkestinget at passeringen skal bli dyrere for de bilene som forurenser mest.

— Den ordningen direktoratet foreslår er godt tilpasset vårt forslag til bompengesystem. Får vi lov å ta inn mer bompenger fra de bilene som forurenser mer, vil det kunne gi lavere bompengesatser for de bilene som forurenser mindre. Tilleggsavgiftene skal ikke øke den samlede bompengebelastningen, sier Rygg.

- Betenkelig

Den nye bompengeordningen kommer på plass fra nyttår, men det blir uten tilleggsavgift for dieselbiler. Den vil tidligst kunne gjelde til neste vinter, så sant samferdselsdepartementet følger opp.

Rygg har selv en dieselbil, innkjøpt etter at Stortinget vedtok avgiftslette for dieselbiler fordi disse den gang ble vurdert å forurense mindre enn bensinbiler.

— For statens del må det jo være betenkelig at man først har oppfordret til å kjøpe dieselbiler, for så å etablere et system som fører til at man må betale mer for å kjøre dieselbiler i de store byene. Men sett fra vår synsvinkel har vi fått et verktøy som kan bety en forskjell når det gjelder luftforurensning. Vi vil ikke stenge byene for biler, men bilistene må bevege seg mer miljøvennlig, sier Rygg.