• Forbudet er basert på foreldet kunnskap, mener Norges Diabetesforbund.

— Man har ingen gode faglige grunner for å utelukke personer med diabetes fra fengselet. Et stivbent regelverk gjør at man går glipp av mange dyktige medarbeidere, sier Anne Mette Liavaag, leder i Norges Diabetesforbund.

Hun mener forbudet er basert på foreldet kunnskap, og etterlyser nå en gjennomgang av regelverket innenfor flere yrkesområder. Liavaag mener at diabetikere også bør kunne være fritidsdykkere og taxisjåfører, noe de i dag er utestengt fra. – Med dagens behandling og hjelpemidler er det i stor grad mulig å forebygge alvorlige følinger, sier hun.