Det kommer frem av medlemsundersøkelse gjort av Norsk Elbilforening.

Undersøkelsen viser at de fleste elbileiere synes at 20 til 50 kroner kan være en passende betaling for et kvarters hurtiglading.

På hurtigladestasjoner kan elbileiere få nesten fullt batteri på 15-20 minutter.

Rundt ti prosent av svarene antyder 100 kroner som makspris for 15 minutter.

Likevel mener fortsatt en del at ladingen skal være gratis, slik det er i dag.

— Viser betalingsvilje

— Det viktigste som kom frem i denne undersøkelsen er at elbilistene viser en vilje til å betale for hurtiglading. Dermed ser vi at det er et marked for å bygge ut tilbudet, som per i dag er gratis, sier Snorre Sletvold, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Han tror bakgrunnen for den manglende betalingsviljen hos noen elbileiere kan skyldes at de ser på lading som ren strømforsyning og ikke som en tjeneste man må betale for.

Ni i Hordaland

Fredag kunne BT melde at det for første gang selges flere elbiler i Hordaland enn i Oslo og Akershus.

Ifølge Sletvold er det i underkant av 70 hurtigladestasjoner i Norge i dag. Kun ni av disse ligger i Hordaland.

— Tilbudet er ikke dårlig, men vi trenger flere stasjoner, sier han.

Diskuter saken under: