• Fylkesstyret ber sentralstyret starte undersøkelser av "bakmenn" som angivelig driver et spill for å kapre makt og posisjoner i partiet. * Fylkesstyret ber om at organisasjonskulturutvalget snarest går inn i situasjonen i Hordaland.* Fylkesstyret avviser å holde nytt nominasjonsmøte. 93 delegater har gitt fylkesstyret fullmakt til å supplere stortingslisten etter at Søviknes trakk seg.* Fylkesstyret avviser også foreløpig at det holdes nytt årsmøte.