Utsetter Krohnsminde-salg

Bystyret stanset det planlagte salget av tomten der den gamle ståtribunen til Krohnsminde idrettsplass sto. Byrådet vil selge tomten til boligformål, men etter forslag fra Ap, Frp og Venstre ber bystyret om å få utredet hvordan arealet kan brukes til idrett og fysisk aktivitet for barn og unge i nærområdet og Løvstakksiden.

Ja til psykiatribygg

Bystyret har godkjent et privat planforslag til reguleringsplan for Sandviken sykehus. Planen er å bygge voksenpsykiatrisk senter med parkeringsanlegg under terreng i tillegg til parkering på bakkeplan. Planområdet er på 14 dekar og omfatter det som i dag er parkeringsplass mellom Åsaneveien og Munkebotn.

Vil rotere rektorer

Bystyret vedtok forslaget til en ny ledelsestruktur i bergensskolen. Blant endringene er at det skal innføres en såkalt milepælssamtale i lederavtalen etter 8 år, der jobbrotasjon for rektor vurderes. Nåværende undervisningsinspektører får nå navnet avdelingsleder, og blir en del av lederteamene.

92 millioner i erstatning

Bystyret behandlet sluttrapporten for erstatningsordningen for beboere i barnehjem, fosterhjem, spesialskoler og skolehjem i perioden 1954-1980. Totalt har 440 personer fått utbetalt 92,4 millioner kroner i erstatning fra Bergen kommune. 235 av disse kom til etter at bystyret utvidet ordningen i 2007.

Ja til nullutslippsboliger

Bystyret oppretter et pilotprosjekt for å etablere nullutslippsboliger i Bergen, men vil komme tilbake til lokaliseringen. Målet er å få bygget boligene innen 8-10 år. Forslag til lokalisering av pilotprosjektet innarbeides i kommuneplanens arealdel. Deretter kan det legges frem reguleringsplan for prosjektet.

Får bygge innenfor byfjellsgrensen En tomteeier på Kalihaugen i Arna fikk i går et endelig ja til eneboligen sin. Byggesaksetaten sa nei til prosjektet, fordi det lå innenfor byfjellsgrensen. Byrådet snudde saken, fordi de mente at eierne allerede hadde fått dispensasjon fra byggeforbudet da tomten ble fradelt. Bystyret støttet byrådet, og opphevet fagetatens vedtak.