Der foreslås det å båndlegge den 12 mål stor strandeiendommen som Trond Mohn hadde kjøpt for ni millioner kroner. Området er tenkt som friareal. I tillegg skal det bygges en stor parkeringsplass, slik at folk lettere kan få tilgang.

2003: Etter at Mohn og andre grunneiere har protestert, strykes begge planene. I følge Trygve Birkeland (KrF) handlet administrasjonen etter instruksjon ovenfra. Ansvarlig byråd er Tom Knudsen (Ap), som lenge har samarbeidet med Mohn om idrettsanlegg. Han avviser at han har involvert seg i saken.

2004: Mohn søker om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen for sitt nye hus. Byggesaksetaten sier nei, men saken ankes.

Juli 2005: Byrådet splittes når ankesaken skal behandles. Ansvarlig byråd, Lisbeth Iversen (KrF) og Hans-Carl Tveit (V) sier nei. De tre byrådene fra Høyre sier ja. I komité for miljø og byutvikling sier Ap ja til Mohn, og sikrer dermed flertall.

— I Arbeiderpartiet er vi pragmatiske. Det må være mulig å gi dispensasjon dersom utbygger har et godt prosjekt, sier Arne Jakobsen (Ap).

Både han og andre Ap-politikere avviser at pengegavene fra Mohn har hatt innvirkning på standpunktet.

Desember 2005: Fylkesmannen sier at han ikke vil klage på vedtaket. Fylkesmann Svein Alsaker begrunner avgjørelsen med at området er lite egnet for bading, og er omgitt av private eiendommer.