30 prosent av guttene i den videregående skolen er på sosiale medier som Facebook mer enn fire timer om dagen. For jentene er tallet 36.

Best på digitalt

Det viser en undersøkelse utført Anita Broch ved Statens institutt for forbruksforskning og Øystein Sørebø ved Høyskolen i Buskerud. De har kartlagt forholdet mellom ungdommens forbrukerkunnskap og digitalkunnskap. 403 elever er spurt.

— Vi ser at elevene kan mer om digitale spørsmål enn om rene forbrukerspørsmål, sier Sørebø.

Professoren har konsentrert seg om den digitale siden av undersøkelsen.

Jentene kommuniserer

Han innrømmer at han synes fire timer daglig på sosiale medier er mye.

— Men jeg tviler på at ungdommen sitter fire timer i strekk på Facebook. De er nok logget på, men innimellom gjør de andre ting, for eksempel lekser, sier han.

— For øvrig ser vi at jentene kommuniserer mer på nett, mens guttene har mer digital kunnskap enn jentene. Dessuten er de langt mer aktive dataspillere enn det jentene er. Det er vel det største skillet mellom gutter og jenter, sier han.

Guttene spiller

Undersøkelsen viser at 34 prosent av jentene ikke spiller dataspill i det hele tatt. Kun 26 prosent av dem spiller hver dag. Ni prosent av guttene spiller ikke på nettet. Hele 57 prosent spiller daglig.

— Det er nok en sammenheng mellom spill og nivået på den digitale kunnskapen, sier Sørebø.

- Er guttene mer asosiale når de spiller?

— Tradisjonelt har de vært det, men dette har endret seg siden flere spiller sammen i dag, ofte i team. Dataspill er blitt mer sosiale. Deltakerne snakker gjerne sammen mens de spiller, svarer forskeren.

Les hele rapporten her (PDF-fil).

Mye kunnskap

Sørbø vil ikke rette en moralsk pekefinger mot ungdommens nettvaner.

— Hvis timene gjenspeiler varierte aktivitersom spill, informasjonssøk, underholdnings- og sosiale aktiviteter er jeg ikke bekymret. Vi vet at dagens ungdom tilegner seg mye kunnskap via nettet, typisk gjennom bruk av bl.a. YouTube og diskusjonsforum påpeker Sørebø.

Si din mening i kommentarfeltet under!