• Brann i et fengsel er noe av det verste som kan skje hos oss.

Det sier Rune Greve, fungerende assisterende fengselsleder i Bergen fengsel.

Torsdag brant det på en ventecelle i avdeling A i fengselet i Åsane. Alarmen ble utløst klokken 15.16.

— Våre egne brannrutiner ble fulgt, og arbeid med slukking påbegynt parallelt med at brannvesenet ble varslet. Brannen ble slukket før brannvesenet ankom. Innsatte ble tatt ut av våre betjenter og plassert i en luftegård, sier Greve.

— Fengselet er et spesielt brannobjekt i og med at det sitter mange innesperret. Røykspredningen kan være utfordrende og farlig Vi rykker ut med mannskap fra tre stasjoner når første brannmelding fra fengselet kommer, sier Leif Linde, leder for operativ avdeling i Bergen brannvesen.

Stopp på lighter

Ledelsen i fengselet holder det som sannsynlig at den innsatte selv satte fyr på cellen. De innsatte har lov å ha lighter og fyrstikker på cellene. Trolig ble et teppe satt fyr på.

Dette teppet brant på cellen i Bergen fengsel.
BERGEN FENGSEL

— Etter denne brannen har vi imidlertid satt foten ned for fyrtøy på venteceller. De som sitter der og ønsker å røyke, må tilkalle vaktene, sier Greve.

Han forteller at det er en pågående diskusjon om de innsatte skal ha lov å ha fyrtøy inne på cellene i fengselet.

— Mange av de innsatte røyker, og vi mener at et forbud mot dette kan oppleves brutalt for mange. Vi er skeptiske til å innføre røykeforbud på cellene, ettersom vi tror det kan medføre frustrasjon for mange, sier Greve.

Røykfritt i Trondheim

I Trondheim er målet at fengselet skal bli røykfritt i løpet av året.

— Fra 1. mai blir fire avdelinger røykfrie. Målet er at hele fengselet skal bli røykfritt i løpet av året. Vi ønsker et røykfritt miljø for innsatte og ansatte og ser det som positivt for sikkerheten. Vi hadde seks cellebrenner i løpet av fjorårets ni siste måneder, sier Egil Gabrielsen, fengselsleder i Trondheim fengsel.

Neppe røykeforbud

- Så det er ikke aktuelt å nekte innsatte fyrstikker eller lighter på cellene?

— Nei, men sikkerheten vurderes fortløpende, og det er startet et arbeid for å se på problemstillinger rundt innsatte som starter branner i fengsel..

- Hvordan reagerer de innsatte når en annen innsatt setter fyr på cellen?

— Som alle andre. De blir sinte og frustrerte fordi de settes i fare, svarer Greve.

Mannen som satt på cellen der det brant ble kjørt til legevakten før han returnerte til fengselet. Fengselet gjennomfører regelmessige brannøvelser.

Egne røykdykkere

I januar og februar 2013 brant det også i fengselet. Etter hver hendelse gjennomgår fengselet rutinene.

— Vi har fokusert på øvelser og utdannet fem nye røykdykkere. Dessuten har vi egne ansatte som er drillet i å bruke flasker med luft. Vi mener vi er godt drillet til å håndtere disse situasjonene. Det er viktig å ha fokus på brann, for det er noe av det verste som kan skje i et fengsel, sier Greve.

Leif Linde skryter av det brannforebyggende arbeidet i fengselet. Han mener ledelsen og de ansatte gjør mye godt arbeid.

— De har regelmessige øvelser, noen ganger med oss. Vi opplever at fengselet har god brannforebyggende rutiner og vet hvordan det skal reageres når det brenner, sier Linde.

- Synes du fengselet bør forby lighter på cellene?

— Det må ledelsen i fengselet selv vurdere. Det er flere hensyn å ta.