Den nye redningshelikopterbasen i Florø ble åpnet onsdag.

Basen i Florø er den sjette redningshelikopterbasen her i landet. Fra før er det redningshelikoptre stasjonert på Sola, Ørland, Banak, Bodø og Rygge. Basen på Rygge ble åpnet i 1999 mens de øvrige fire basene ble satt i drift tidlig på 1970-tallet.

Justisminister Knut Storberget (Ap) åpnet basen offisielt onsdag formiddag.

– Ved søk og redning er tid en avgjørende faktor for å kunne redde liv. Det er derfor en utfordring å redusere tiden fra redningshelikoptrene alarmeres til det er framme ved ulykkessted, sa justisministeren.

Basen i Florø får i likhet med de øvrige redningshelikopterbasene døgnkontinuerlig vakt med helikoptermannskap og lege. Det innebærer at besetningen bor på basen når de er i beredskap. Dermed kan de rykke raskere ut til søk, rednings— og ambulanseoppdrag.

BJARTE TRETTENES