Skolebyråd Harald Victor Hove (H) og finansbyråd Liv Røssland (Frp) la i dag frem tilstandsrapporten for elleve av byens skoler.

Strakstiltak og utbedringer er estimert til 500 millioner kroner mer enn det som allerede er avsatt.

— Utfordringen for oss er kapitalkostnadene. Men vi har handlingsrom, og mener vi skal håndtere dette. Vi plikter å gjøre det, sier Røssland.

Utfordrende

Skolebyråden tror at logistikken, og ikke pengene, blir utfordringen når strakstiltak skal gjennomføres på 11 skoler.

— Vi vil sette i gang en anskaffelsesprosess så raskt som mulig. Dette må ut på anbud, og så vil vi sette spaden i jorden så raskt som mulig. Det blir ganske utfordrende å gjennomføre tiltak på disse skolene i et sånt omfang, med de tidsfrister vi har, sier Hove.

Stenger Nattland

Fra høsten blir nok en skole stengt. Barnetrinnet på Nattland skole flyttes til paviljonger i nærheten av Sædalen skole.

— Jeg er glad for at Nattland er den skolen der vi kan konkretisere tiltakene. Vi må agere raskt, og har hatt en god dialog med skolen. Vi ser nå på flere tomter ved Sædalen skole. Der har 5. trinn allerede etablert seg, og det er en fordel å kunne samle hele barnetrinnet, sier Hove.

Ungdomstrinnet ved Nattland, som holder til i et nyere bygg, blir værende.

Rektor lettet

Rektor Hanne-Guri Hellevang er lettet over at det blir paviljonger for de minste.

— Det er en vanskelig situasjon å drifte skolen på to steder. Men å være her i en byggeperiode er verre. Det er heller ikke kjekt å gå inn igjen i bygget sånn som det er nå. Det er risikabelt å tulle med barn og voksnes helse, sier hun.

Planen er at paviljongene skal legges på en tomt i nærheten av Sædalen skole.

— Vi ser ikke mørkt på å være i paviljonger, det blir en mye bedre standard enn vi har i dag, sier Hellevang.

Denne uken begynte bussing av 5. trinnet ved skolen til Sædalen skole. To klasserom, toaletter og en trappegang er stengt etter en runde Helsevernetaten har hatt ved skolen.

Elleve rapporter lagt frem

Rapportene som ble lagt ut i dag, gjelder skolene Minde, Garnes ungdomsskole, Nattland, Ulsmåg, Varden, Alvøen, Damsgård, ungdomsskoledelen på Holen, Lyshovden, Søreide og Alrekstad. De er utarbeidet etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

De elleve skolene er ikke godkjente etter «forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler», og rapportene danner grunnlag for tiltak på den enkelte skole.

— Arbeidet må gjøres så raskt som mulig. Bergen kommune må gjenopprette tilliten til elever, foreldre og lærere, sier Røssland.

Etter at tilsynet i fjor inspiserte tre skoler, fikk Bergen kommune pålegg om å komme med planer for utbedring av forholdene ved alle byens 89 skoler.

Inspeksjonen har ført til at Landås skole er stengt fordi den er helsefarlig. Møhlenpris skole skal stenge til sommeren. På flere skoler har klasserom blitt stengt på grunn av fukt og mugg, og mange har ventet på hvilke tiltak kommunen vil gjøre.

Arbeidstilsynet påla kommunen å utarbeide tilstandsrapporter med tilhørende tiltaksplaner for samtlige av kommunens 89 grunnskoler, og elleve av disse planene ble altså lagt frem i dag.

Omfattende rehabilitering

— De fleste av de elleve skolebyggene bærer preg av mangelfullt vedlikehold over lang tid. For noen av skolene foreligger det konkrete og tidfestede planer for ombygging og vedlikehold. For andre er det behov for omfattende vedlikehold og rehabilitering. Det er mange steder behov for strakstiltak i form av bedre ventilasjon, varmeanlegg og sanering av fukt og sopp, skriver kommunen i en pressemelding.

Skolene har fått tilsendt rapportene i dag. De er også lagt ut på Bergen kommunes hjemmesider.

Synspunkter? Si din mening her.