Se listen nederst i saken

I slutten av august starter Statens vegvesen arbeidet med å sikre fjellskjæringene langs ni riks— og fylkesveistrekninger i Voss og Hardanger.

Tiltakene er samlet i en kontrakt, til en verdi av 9 millioner kroner, og arbeidet skal være ferdig 1. juni 2012.

— Bakgrunnen for at disse strekningene skal utbedres er meldinger og registreringer av nedfall av stein i vegbanen, sier byggeleder Magnar Røthe i Statens vegvesen.

Det er problemer med å få midler til slike tiltak. Magnar Røthe i Statens vegvesen

De verste

Han trekker frem fylkesvei 40 mellom Matre og Åkra og E134 Seljestad-Njøsendal som de mest utsatte områdene.

Senest tidligere i år var Matre – Åkra stengt på grunn av steinsprang, og dette er den eneste veien til bygden Åkra.

Bt.no skrev i januar om Amund Lønning (76) som var på vei hjem da han stoppet bilen for å slippe frem en møtende melkebil. Da han svingte ut på veien igjen dundret store steinblokker ut i veibanen få meter foran bilen hans.— Vi har noen ganger måtte stenge veier i området på grunn av nedfall. Med disse tiltakene blir veiene tryggere, sier Røthe.

- Men burde ikke dette vært gjort for lenge siden?

— Vel, sånn er det alltid. Men det er problemer med å få midler til slike tiltak, sier Røtne med klar adresse til politikerne.

- Blir det nå helt trygt å ferdes på disse veiene?

— Vi kan ikkegarantere noe som helst på Vestlands-veiene, men vi prøver å gjøre det tryggere for megog deg. Vi har tatt for oss steder der det er registrert nedfall.

Bolter og nett

Utbedringene går ut på å renske og bolte fjellskjæringene, det vil si fjellsidene som går rett ned i veikanten. Noen steder kan det også være aktuelt å sette opp rasnett. Firmaet DS Entreprenør AS skal utføre arbeidet.

Disse strekningene skal utbedres:

  • Fv.40 Matre- Åkra
  • E134 Seljestad- Jøsendal
  • Fv.100 Skare
  • Fv.551 Løfallstrand- Sundal
  • Fv.550 Fossåna
  • Fv.103 Eidfjord
  • E16 Fossmark- Geitle
  • Fv.313 Fadnesberget
  • Fv.07 Tokagjelet, g/s- veg Røthe sier til bt.no at de har planer om å sikre enda flere veier.

— Blir det bevilget penger, har vi planer. Men da snakker vi 3-4 år frem i tid. Så sterk vil jeg si. Jeg ser ingen penger umiddelbart, sier han.

Hvilke veier er verst på Vestlandet? Diskuter under: