«Null kommunikasjon»

«Ledelsen er fraværende og det er null kommunikasjon til oss om hvordan vi skal håndtere pasientene. Det skaper utrygghet i forhold til pasientene. Den som holder kjeft stiger fort i gradene. Helt ferske sykepleiere og vernepleiere får et overordnet ansvar, mens de med lang erfaring blir oversett.»

«Kjenner bare 3-4 på vakt»

«Jeg har opplevd at mer enn ti ansatte har jobbet overtid i løpet av en helg fordi det er så stort sykefravær. På enkelte skift med 12 ansatte, kjenner jeg bare tre-fire personer fra før».

«Tør ikke melde fra»

«Folk tør ikke melde fra om negative forhold, fordi de er redde for represalier. Det gjelder særlig dem som er på midlertidige kontrakter. Jeg vet om ansatte som har fått vite at de ikke får en overordnet stilling fordi de har sagt fra».

«Utrygg på jobb»

«Enkelte dager føler jeg meg ikke trygg på jobb. Hvis en pasient med stor fysisk styrke skulle utagere, så vil jeg ikke kunne takle det. Det kan ha med feil sammensetning av ansatte på skiftet å gjøre. Jeg har aldri jobbet et sted med så mange sykemeldinger».

«Sikkerhet bare på papiret»

«Ordet sikkerhet eksisterer kun på papiret. Avdelingen har lite grundige rutiner på ransaking av pasienter etter permisjon. Metalldetektoren brukes ofte ikke. Det er ingen oversikt over nøkler som er utlevert til ansatte. Medisinrommet står ofte åpent».

«Kritiske overflyttes»

«De som er kritiske, blir tatt fra arbeidsoppgaver og overflyttet til andre avdelinger».

«Mangelfull opplæring»

«Vi opplever at opplæringen av nyansatte i beste fall er mangelfull. Det er ikke uvanlig at vi ofte ikke kjenner navnet på dem som jobber der».