— Ho er dårlegare i dag enn i går: Du ser ho er blå på fingrane. Vi får henge opp ein liter. (intravenøs væske, red merkn.)

— Høyr ho pustar! Det er Cheyne-Stokes respirasjon og det kan gå ti minutt mellom kvar pusting.

— Skal vi vurdere hjartetransplantasjon? I så fall må vi sende ho til utlandet.

— Du er sonen, og må bestemme om vi skal prøve å få liv i ho att.