Avfall er ressurser på avveie. Avfallshåndteringen i Bergen ligger langt etter det vi burde kunne forvente av en by på vår størrelse. At så mye som fint kan brukes på nytt istedenfor blir kastet, er et alvorlig miljøproblem. Undertegnede har vært i kontakt med ansatte som jobber ved gjenvinningsstasjoner i Bergen, og som kan fortelle om nye ting som blir kastet uten engang å ha vært tatt ut av emballasjen. Samtidig er det for mange innbyggere som ikke har råd til å skaffe seg det de trenger i hverdagen, og som sjelden kan unne seg noe ekstra til hjemmet sitt.

BIR sine brukthaller er et godt tiltak mot dette problemet. Her kan du sette fra deg brukbare ting som du ikke vil ha lenger, og andre kan overta dem gratis. Problemet er at det bare finnes 1 slik brukthall i Bergen kommune, på Espehaugen. Ifølge BIR er det heller ingen planer om å etablere byttehaller i sentrum eller i sentrumsnære områder, der behovet for et slikt tilbud er størst. Det er nemlig her det bor flest innbyggere med lave inntekter og som ikke har bil.

Spørsmål til byrådet: Hva vil byrådet gjøre for å sikre at flere innbyggere i Bergen kan nyte godt av et tilbud som brukthall? Vil byrådet sørge for at nødvendig areal settes av til dette formålet, også i sentrale strøk?

Bergen bystyre 19.09.2011