I dag fikk KrF-politikeren og leder i Samferdselskomiteen på Stortinget samferdselsønskelisten til fylkestoppene i Hordaland.

Hva som måtte stå øverst, var de skjønt enige om

Svaret på kollektivsatsingen er først og fremst Bybanen

Knut Arild Hareide, KrF

Staten må betale

— Kollektivsatsingen inn mot Bergen er jobb nummer én, og svaret på kollektivsatsingen er først og fremst Bybanen, sier Hareide.

Han møtte blant andre fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF), og målet var å drøfte hvilke samferdselssatsinger i Hordaland som bør være med i den neste Nasjonale Transportplanen (NTP) som skal gjelde fra 2014 til 2023.

— I den perioden må vi få enda flere til å bruke kollektive tilbud som Bybanen. Det må Staten være med å ta ansvar for, og det må slås fast i neste NTP. Det er ingen byer i Europa som har greid å løse kollektivproblemet på en god måte uten statlige midler, sier Hareide.

Han får støtte av Selsvold Nyborg, som også nevner to andre viktige prosjekter hun vil ha med i NTP.

I 2040 vil det være over en halv million innbyggere i Bergen, og da trenger vi en god løsning på linje med det t-banesystemet Oslo har i dag Knut Arild Hareide

Halv million bergensere

Det første er den planlagte veien mellom Svegatjørn i Os kommune og Rådal i Fana bydel. Utbyggingen skal etter planen starte i 2012, med åpning i 2017.

— Og så må vi få inn regionpakke Bergen. Vi må se på hvordan vi kan få gjort et helhetlig og fremtidsrettet løft for Bergen og kommunene rundt, sier Selvsold Nyborg.

Statens Vegvesen gjennomfører en såkalt konseptvalgutredning av regionpakke Bergen som skal legges frem 26. april. Den gamle planen hadde en kostnadsramme på rundt 40 milliarder kroner.

Det Hareide vil jobbe hardest for frem mot den nye transportplanen, er at Staten skal betale mer av kollektivutbyggingen.

— Det er ingen politiske partier, inkludert KrF, som har vist gode løsninger på storbyproblemet. I 2040 vil det være over en halv million innbyggere i Bergen, og da trenger vi en god løsning på linje med det t-banesystemet Oslo har i dag, sier Hareide.

Hva bør prioriters av samferdsel i Hordaland? Si din mening.

PRIORITERT: Fylkestoppene vil fortsatt satse på Bybanen.ARKIVFOTO: Rune Sævig