Her er noen av leserreaksjonene.

Bomtur

Hvis noen tror at de bommene blir borte etter noen år, tar de fullstendig feil. At noen kjører de ned, medfører at inntektene blir forsinket en periode. Men bommen kommer alltid opp igjen og selv om noen politikere lyger og sier at de skal bort om 10 — 15 eller kanskje 20 år, så blir de stående. I hele landet popper de opp som paddehatter. Bevilgningene til veier minsker i takt med økte bompenger. Og det har de gjort de siste 20 årene. Så folkens. Skal du unngå bompenger har du 3 alternativ:

1: Kollektiv transport.

2: Kjør motorsykkel.

3: Kjør EL-bil.

Å sykle i denne byen er vel egentlig ikke et alternativ hvis du vil unngå å bli kjørt ned eller ikke vil ha varm kaffe i ansiktet.Hilsen en sliten bergenser.

Frustrert mor

Havnet som mange andre i kø i Helleveien torsdag. Min rute gikk fra Lønborglien, men etter sneglefart bort til Helleneset parkerte jeg bilen der, gikk med min lille datter til Hellen skole. Ringte min sønn ba ham gå til skolen for å nå timen. Gikk deretter tilbake til Helleneset hvor jeg tok veien tilbake om kronglete Eidsvåg istedet. Få biler den veien, de fleste stod i kø mot. Bare et problem, alle de ivrige motorsyklister og syklister som synes motgående fil var fristende for å forsere køen. Meget ubehagelig når de plutselig kommer mot deg i samme bane som deg, spesielt når det både er trangt og svingete og mengder parkerte biler. Farlig. Kom på jobb nærmere timen forsinket, og jeg må si det er ikke uten irritasjon jeg registrerte at dette kunne og burde vært unngått dersom noen hadde gjort jobben sin litt kjappere og litt mer effektivt natten i forveien. Når jeg nå først ytrer meg, er det andre enn meg som synes Helleveien ut mot Lønborg er blitt en mer kronglete vei etter at sykkelstiene/parkeringslommene ble trukket opp? Dårligere både for syklister og bilister. Merkelige umotiverte svinger på en tilsynelatende rett strekning. Smale sykkelstier mellom parkerte og kjørende biler.. kan ikke si at jeg som mor synes det er videre betryggende. Har selv en gang hatt et hardt møte med asfalten, da jeg som syklist ble truffet av en bildør som plutselig ble åpnet. Bilisten hadde ikke sett meg. Tenk hvis det da i tillegg hadde vært kjørende biler på min venstre side! Vel dette var en avsporing fra torsdagskøen, typisk meg, får slå av motoren og håpe at morgendagen bringer fri bane i begge retninger. Hilsen Gjørva.

Landeveisrøveri

Å kjøre bil i fylla er riv ruskende galt, men som det skrives et annet sted i meningsytringen her så kom det noe godt ut av det: en bomstasjon nede. Det finnes ikke noe mer provoserende langs veiene våre enn bomstasjoner. Som blodiglelignende utsugervesner står de plassert rundt om der folk flest ferdes og krever inn sin skjerv "til fellesskapet". Mens autopassbrikken i frontvinduet pøser ut penger til veinettet, opplever bilens hjuloppheng det ene traumet etter det andre. når man ser på hva man betaler i andre avgifter (drivstoff, veiavgift, miljøavgift, hk/vektavgift etc) burde jo veiene være strøkne. Men nei! Et annet perspektiv på denne saken er jo det at hadde mannen kjørt ned et menneske eller to ville ikke saken blitt slått opp i media i samme grad. Da trekker jeg konklusjonen at her er det omtrent som i helse-Norge: Penger er viktigere enn alt. Bomselskapet taper 4 mill på dette. Hadde han drept et menneske ville de fortsatt fått pengene de mener de skal ha for hver gang man passerer. Og køene? Hvis bare annenhver bil hadde hatt mer enn ett menneske inni, ville 1/3-1/4 av bilene forsvinne fra veien og køproblemene ville avtatt. Dessuten ville bominntektene sunket tilsvarende og den mannen som er så syndig å velte overende en bomstasjon ville fått regresskravet redusert tilsvarende. At NCC brukte 5 timer på å rydde veien skal jeg ikke uttale meg om. Nei, kjør overende bomstasjonene etterhvert som de dukker opp! Landeveisrøveri er straffbart i Norge!!!

Skatte bom

Noen folk tror naivt nok at bomringen kommer til å forsvinne. Bompengene burde vært på skatteseddelen isteden, ikke bare slik at de som MÅ kjøre bil må betale. Alle nyter godt av veiene, også de som bor i sentrum. De får jo tross alt varer levert, igjennom bompengeringen? PS. Fylla har ikke skylda!! Man bør ikke drikke, om man ikke har kontroll, skriver Olav Alexander Mjelde.

Sårbart

Det økonomiske kravet bør trolig rettes mot veivesenet for en sårbar bastardløsning av galgen med beskjed om NO STOP. Denne løsningen kunne krevd liv før. Der finnes elektroniske skiltløsninger med en betydeløig lavere sårbarhet. Spør veivesenet om de har kalkulert sårbarheten når denne løsningen ble montert! skriver Kjell Fredriksen

Like greit

Dumt å kjøre i fylla, men kom f*** meg noe godt ut av det. Kordan kan bompengeavgiften ha blitt tredoblet, mens de utgiftene er godt ned?? Skulle fjernet hele forbannade bomstasjonen. KOMMUNIST-STATEN Norge burde hvert nedlagt. mvh chris

Beredskap koster

Beredskapsmangel på vegkontoret... ikke noe underlig !! Vegkontoret kan vel neppe laste NCC for ikke å ha hatt beredskap klar på ”flyende flekken”.. Beredskap koster, og den kan være så variabel avhengig av skadeomfang og hva som faktisk har skjedd. Noen ganger trenger man showeldoser, andre ganger kranbil eller oppryddingskapasitet. Når ”offentlige” Mesta nå er havnet blant ulver og er pålagt ”å tjene penger” som enhver annen entreprenørbedrift, og deres tidligere arbeidsområdet i større og større omfang tildeles andre, private entreprenører, finner jeg det slett ikke underlig at Mesta ikke lenger er så opptatt av veivedlikehold – og i hvert fall ikke beredskap med kranbiler av denne type løfteutstyr. Folk flest sover om natten, det gjør også folk som har ansvaret for store, tunge doninger. De er ofte sindige, rolige mennesketyper som gjerne ”tar verden helt med ro” når vi andre går i fistel. Mobilkraner står selvfølgelig også sjelden parkert i hagen der føreren bor¿ Tenker vi oss at kranføreren bor på Askøy, og skal hente kranbilen i for eksempel, Kanalveien.. tar det sin tid å få på seg utstyret og å innfinne seg i Sandviken¿ Men beredskap er også ”reservedeler”, og hvorfor ikke Mesta innehar et lite lager av gittermastene som nyttes til bompengegalgene, er meg et mysterium.. Det går ofte uker og måneder før man igjen får produsert spesialmasten.. – det er mer klanderverdig enn manglende akuttberedskap. – synes jeg¿(!) Dersom vi i fremtiden fortsatt vil at Mesta sin egen bedrift skal konkurrere på andre oppgaver enn veier, får vi finne oss i at NCC og Scanska prøver å gjøre veivedlikeholdet.. – de er også en ”privatbedrift” hvor inntjeningen er det viktigste..! Hilsen en som kjenner bransjen..

Regresskrav

Dette minner meg jo om den fyllekjøreren som satte bomstasjonen i Strømmeveien ut av drift i noen måneder. Jeg håper inderlig at forsikringsselskapene til begge to kjører regresskrav på hele summen, og slår begge to dundrende konkurs. Og hvis det skjer, så håper jeg inderlig at BT og andre aviser gir sakene god og bred dekning. Hvis folk ikke synes at muligheten for å bli drapsmann er en god nok grunn til ikke å kjøre i fylla, så kanskje muligheten for å bli slått konkurs, og ha et millionkrav hengende over hodet resten av livet, vil få noen til å tenke seg om en gang til, skriver Jon Inge Teigland

NCC og Mesta

Til dere som tror det er MESTA som har ansvaret for veiene, så er det NCC, og NCC er grunnen til at det tar så lang tid, før i gode gamle dager da Mesta hadde ansvaret gikk det meste på skinner. Få ut NCC, skriver en leser.

Bergensveiene

Tror vi hadde kommet lengre med utbygging av veiene og ned prioritert bybanen.ser at åsanebeboerne vil ha bybane hvorfor ikke legge den til Åsane i stede for til Nestun, og når har vi Bergensere fått nokk av å betale bompenger og avgifter til veier når vi faktisk ikke har veier i Bergen DET VI HAR ER GANGSTIER, mener Britt Pedersen

Helt utrolig

Helt utrolig at noe av det første som kommer frem er hvor mye penger staten taper og ikke hvordan det gikk med billisten! Fortsett med melkingen!! skriver Christian.

Noe positivt ut av en fyllekjøring

Så ble det iallefall noe positivt ut av en fyllekjøring og det er at bomboden ble ute av drift for en stund. Men utrolig irriterende at det skal ta så lang tid å rydde opp etter ulykker. Ta en titt til våre naboland som Sveriige, Danmark og Tyskland og se hvor effektivt det gjøres der. Bomfritt, skriver Svein Atle Halvorsen.

Uansvarlig og unødvendig

Uansvarlig og unødvendig av politiet å stenge veien i det hele tatt. Undertegnede kjører taxi og passerte i natt mens politi og ambulanse var på stedet.

Bilen sto helt utenfor kjørebanene og var ikke til hinder for trafikken. Restene etter bomstasjonen kunne lett fjernes med håndmakt. Detter er respektløs oppførsel av både politi og andre etater som har et ansvar for å rydde opp. Det var helt unødvendig at tusenvis av mennesker skulle komme for sent på jobb, mailer en taxisjåfør til bt.no.

Kaos på nordre

Ja, så var det kaos på Nordre innfartsåre igjen og Statens vegvesen viser fremdeles forakt for sine kunder. Noen innbiller seg at trafikantene vil bli vant til at Vegvesen og Politi unnlater å rydde opp i Fløyfjellstunnellen og på veiene videre til Åsane. Dette vil ikke skje og før eller senere vil Statens vegvesen og Bergen kommune tvinges til å gjøre ferdig en omkjøringsvei via Arnadalen og Nesttun.

Kanskje ville det gjøre inntrykk dersom alle reisende i buss og bil nekter å betale for et så ufullstendig tilbud som det vi opplever i dag. I det minste må alle som har fått ødelagt deler av arbeidsdagen reagere med å henvende seg til leverandørene av veier i Bergensområdet. Resultatet av feilslått veisatsing er at næringslivet i Bergen taper mange millioner kroner som følge av redusert produksjon. Liv blir satt i fare ved at helsepersonell ikke rekker frem til arbeidsplassen i rett tid og mange mister fly eller andre forbindelser videre.

Det er kanskje greit for en veisjef og hans ansatte å "ta det med ro" i en helt meningsløs kø. For oss andre er det en hån å bli møtt med en slik oppfordring på radio. Vi forlanger nå at veimyndigheter legger bort prestisjeprosjekter og tar seg selv i nakken og bygger vei med anstendig standard mellom Åsane og Nesttun slik at vi kan slippe å stå i kø på Nygårdstangen, i Fløyfjellstunnellen eller andre uinteressante steder på veien, skriver Jens R.

Tiden?

Hvordan kan Mesta eller hvem det er som er ansvarlig for å rydde opp når slikke ting skjer.

Er sikker på at de ansvarlige er kjent med hvor mange biler som kommer forbi her hver morgen. Så hvordan er det mulig å bruke halve natten på å rydde opp, det er fort gjort å kutte strømmen til disse anleggene, vann som skal stenges er det ikke.

Det er bare å få bort fører, bil og resten av delene. Det er sikkert kranebiler i denne byen som hadde stilt opp på kortere varsel. Å bruke over 4 timer på å rydde er en stor skam, mailer Jonas

Hva er det som feiler Mesta?

Hva er det som feiler MESTA. Igjen blir det i mesta laget, når de får beskjed om at det er problemer med nordre innfartsåre og en ikke kommer i gang med oppryddingsarbeidet før kl. 0530 og de har får beskjed om dette kl. 02.15. det er helt ”på tryne”. Men det legger seg inn i dette med å holde seg beredt ikke bare nå før det blir snø, men når det kommer snø også, skriver Lars Barstad

Kø fra Åsane

Hvorfor er ikke bomstasjonen plassert etter avkjøringen mot Sandviken. Var ikke argumentet for bompengeinnkreving å begrense trafikken inn til sentrum. Det samme gjelder bomstasjonene på Nye Nygårdsbro. De burde stått like før ByGarasjen, skriver Øyvind H Steen

Dette går ikke an

Dette går bare ikke an har et lite transportselskap og hadde 4 biler stående i kø fra åsane med derfølgende sinte kunder. Hvem skal betale for dette? skriver Eirik Lindkvam

Skulle ikkje skjedd

Denne hendelsen som skjedde i dag skulle ikkje ha skjedd.. Og det er synd at NCC har fått kontrakten på velikehold å ikkje Mesta, sidden NCC ikkje har ein drit av utstyr å må leige inn fra andre firmaer og det tar jo flere timer..

Se på det fra ein annen side, hadde Mesta hatt ansvaret hadde krane bilen vert på plass etter ca. 1Time.. det er elendig av Statens vegvesen å holde på sånn.. det er ikkje alltid det billigste som svarer seg.

Så tenk på dette veivesenet.. kanskje dere velger Mesta neste gang, skriver Terje Andersen

Taper ikke

De taper ikke millioner, noe av inntektene blir bare litt forsinket.

For jeg går utifra at vi snakker om at bompengeringen skal ta inn et bestemt beløp i avgifter og ikke kreve penger innn i en tidsbegrenset periode, skriver Stein Riise

Uakseptabel!

Jeg sto fast kø i trafikk i 50 min mellom Åsane-Sandviken.

Jeg syns at politi tok ikke så seriøst ! De politiene burde komme med en gang etter de fikk varselet!!

Slik at vi sparer tid og slipper å stå fast i kø!! Den fyllekjøringen ga blaff og kjørte! Hvorfor kjørte den fyllepersonen,da!?Helt idiot! Den personen kunne ha sette fare live på oss også!

Vær flinke folk å kjøre pent og forsiktig!!! Vis respekt i trafikk,folkens!!, mailer Heidi

Kom ikke her med....

regningen for denne krasjen til vanlige bilister. Regningen for tapte inntekter og oppstilling av ny bomstasjon SKAL betales av promillekjøreren eller hans forsikringsselskap.

Og bergensere må ikke finne seg i at idioter som han her med flere sørger for en forlengelse av nedbetalingen av disse bomstasjonene, mailer Tor Skar.

Stengning av tunneler grunnet vedlikehold eller ulykke

Det er blitt mer og mer utrivelig å bo langs Eidsvågsveien. Oftere og oftere blir denne veien brukt som omkjøringsveg ved stengning av for eksempel Eidsvågstunnelen.

Veien rundt Eidsvågnesset er smal og kronglete med passeringsproblemer grunnet m.a. parkering langs veien. Bilene står dermed også her i stampe og spyr ut eksos og forurenser hele miljøet i området. Det er nedsatt hastighet på enkelte utsatt plasser "skoleveg".

Dette blir over hode ikke respektert av gjennomsnittsbilisten, og spesielt ikke når veien blir brukt som "hovedveg".veg omkjøring.

Det foregår for tiden utbygging på Tømmervågen, noe som og vil medføre betydelig større trafikk på en lokalveg som overhodet ikke er dimmensjonert for så stor trafikkmengde. Dette er et samfunnsproblem som politikerne og veimyndighetene må ta på alvor, skriver Reidun.

- Motorveien ser ut som en bossplass

Etter at NCC overtok fra Mesta har veiene blitt helt forferdelig.. grunnen til at det tok lang tid i dette tilfellet er at NCC ikke har en jævla bil, de må leige inn folk, å da tar det tid. i forhold til når mesta hadde dette, skjedde det noe på veiene var de på åstedet kjapt, og de har rett utstyr til alle formål på veien.

som endå et eksempel kan vi ta motorveien, den ser ut på en bossplass, hvorfor? jo, fordi NCC ikke har kost til å koste motorveien med, å da må det leiges inn, hadde Mesta skulle gjort det, så hadde de hatt kosten klar til å bare reise ut å koste..

Dette er noe vegvesenet bør tenke på. Det er slik jeg tenker om denne saken, mailer en bt.no leser.

Køkjøring fra Åsane

Hendelsen i dag var vel litt spesiell, men køproblemer i rushtiden på innfartsåren fra nord er et stadig hyppigere fenomen.

Årsaken er ofte biler som har kollidert, fått motorstopp, gått tom for bensin, osv. og forbausende nok skjer dette som regel inne i en av de lange tunnelene (Fløyfjellstunnelen).

Like forbausende kan disse bilene bli stående i timesvis før de blir fjernet. Veitrafikksentralen(?) sørger for rødt lys, stengte kjørefelt og fartsreduksjoner.

Konsekvensene er at tusenvis av mennesker blir forsinket og kommer for sent på jobb og til andre avtaler. De samfunnsmessige kostnadene ved dette er formidable.

Hva om veimyndighetene hadde hatt en beredskapsgruppe som umiddelbart rykket ut for å rydde opp i slike situasjoner? Bilistene betaler millioner i bompengeavgifter på en allerede nedbetalt veistrekning, så det kan vel ikke være så vanskelig å få finansiert en slik ordning? skriver Bjørn Lilletvedt fra Åsane.

Alternativ omkjøring

Dette må da være et godt innspill i debatten om tunnel fra Arna til Bergen, mailer Inge

Tre felt fra NHH

Hver morgen i denne uken har køen stått opp til Tertneskrysset eller lengre på motorveien fra Åsane. Er det ikke på tide å legge til rette for tre felt fra NHH til nedkjørsel til Sandviken?

Før Autopass løsningen kom hadde vi tre luker vi kunne kjøre igjennom, mens nå er det bare to felt forbi bommen, i tillegg kommer det biler fra Gamlebergen og busser fra busstoppet ved gamlebergen og alt dette gjør at bomstasjonen er en gedigen flaskehals, i tillegg til dette har det gratis å kjøre over Norhordalandsbroen og dermed har trafikken gjennom bommen steget betraktelig, det er derfor på høy tid med trefelt her.

Det samme gjelder selvsagt i nordgående retning fra Sandvikensykehus til NHH, der er det i tillegg til mye trafikk en stigning som er lang over hva som er tilrådelig på en motorvei, så ett til felt her ville løst mye av problemene både for kødannelser, og sikkerhet, ved påkjørselen ved Sandvikensykehus skjer det ulykker omtrent hver uke. I begge retninger ville dette også vært en stor fordel ved trafikkuhell.

En annen løsning på problemet kunne selvsagt vært å få ned trafikken på nordre infartsåre. Dette kan gjøres på tre måter:

Bybane til Åsane

Ny god vei fra Arna til Nesttun

Tunnell fra Arna gjennom Ulriken til sentrum.

To av disse tingene vil ta så lang tid å realisere at det uansett må bygges trefelt fra NHH til Sandviken, skriver Asle Bøyum

Køkjøring fra Åsane

Ja, det er noe dritt. At noen kræsjer eller får motorstopp, som så fører til laaaange køer er jo irriterende nok. Men sånn er det når en bor i en by der det ikke finnes reelle alternativer til innfartsårene, og sånt skjer jo, og det kan en lite gjøre noe med.

Men når det ekstra laaaaaaange køene skyldes så til de grader mange på "æksjen" fra veivesenets side (vegtrafikksentralen fikk meldingen kl. 02.15) finnes det ikke noen unnkyldning. Det fortjener strykkarakter!, skriver Bjarte Tveranger.

Hvor var politiet?

Gjentatte ganger ved kollisjoner på innfarts/utfartsveiene nord/syd har det oppstått endeløse køer.

Her for en uke siden da det var kollisjon på nordgående utfarsåre/Fløyfjellstunnellen oppstod det lange stillestående køer tidlig på ettermiddagen (rush-tid). Køen nordover fra sentrum stengte til slutt veiene sørover p.g.a.folk som skulle nordover kjørte inn i rundkjøringene enda de klart kunne se at de ikke kom videre p.g.a. veien var blokkert av bilkø.

Dette førte til at biler som skulle sydover ikke kom forbi rundkjøringene (f.eks.v/fjøsangerveien/Mindebakken)forde bilene på vei nordover blokkerte denne.

Spørsmålet mitt er: Hvor var politiet ? Har de aldrig tenkt/sett at de muligens burde ta turen ut for å dirigere trafikken på slike steder når slike ting oppstår ? Bilene på vei sydover fra sentrum ble forsinket 1-2 timer bare p.g.a. dette.

Med all gravingen,omkjøringer og forsinkelser som dette er det ikke rart at folk er frustrert, mailer Fanabillist.

Få vekk hele bomstasjonen

Få vekk hele bomstasjonen!!! Selv om det ikke er ulykker, går det alltid tregt fra NHH og nedover mot bomstasjonen, rett etter denne er passert flyter trafikken igjen, HVORFOR DET????

Det er et helvete å bo i Åsane, hvis 1 stakkar får motorstopp, en smell eller hva som helst, blir det jo fullstendig kork, og det er jo typisk at slikt skjer enten i morgenrushet eller ettermiddagsrushet. -Problemet er at det nesten skjer daglig, skriver Kim.