Hele 77 prosent av barnehageforeldrene i Bergen sier de er «meget fornøyde» med tilbudet.

Barnehagebyråd Filip Rygg (KrF) var stolt da han la frem resultatene av årets foreldreundersøkelse i barnehagene under en pressekonferanse i dag. Rundt 1600 foreldre har svart, og 77 prosent av dem er meget fornøyde med det totale tilbudet.

— Kan ikke få rost våre ansatte nok

  • Det er våre styrere, pedagogiske ledere, assistenter, renholdere og vaktmestere som har æren for dette, sier Rygg.

— Jeg kan ikke få rost våre ansatte nok. Undersøkelsen viser at personalets omsorg for barnet har det beste snittet i undersøkelsen på 5,2 poeng, sier Rygg. Målingene har en skala fra 1 (lavest) til 6 (høyst). I undersøkelsen har foreldrene svart på spørsmål om temaene trivsel, ansatte, læringsresultater, brukermedvirkning, informasjon, miljø og tilgjengelighet.

Bergen ligger i år an til å oppnå full barnehagedekning for andre år på rad. Årets hovedopptak avsluttes 31. august.

— Det er vi selvsagt veldig stolte av. Men barnehagepolitikk har i mange år handlet om plasser og makspris. Det som er spesielt med Bergen er at vi også fokuserer på kvalitet, sier Rygg.

Han la også frem kvalitetsmeldingen for barnehagene, som tar for seg satsingsområder for barnehagene fremover.

— Vi vil følge opp de enkelte barnehagene på kvalitet. Det høres litt vagt ut, men vi vil definere det mer når vi får kvalitetsmeldingen er vedtatt i bystyret, sier Rygg.

Overgrep

Et av områdene han vil ha spesielt fokus på er seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

— Barnehagens ansatte har en daglig og nær kontakt med barn og foreldre, og de er derfor i en unik posisjon til å observere og motta informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon, sier byråden.

Foreløpig er det ikke konkretisert tiltak, men kompetanseheving for de ansatte i barnehagene er et nøkkelord.

— Vi vet at mye kan oppdages i barnehagen, og det gjøres en god del allerede, men vi tror det er et ytterligere potensial for kursing som kan gi de ansatte enda flere verktøy, sier Rygg.

Hva mener du om barnehagesituasjonen i Bergen? Si din mening her.