• «Den som blir syk har som regel nok med sykdommen om man ikke i tillegg skal bli utsatt for en byråkratisk etat som gjør vondt verre. Hva skal man kalle det når NAV ikke behandler søknader, men heller legger dem i en skuff, ubehandlet, over flere måneder?»
  • «Å få kontakt er vanskelig nok i seg selv. Er en heldig kommer en til et «kundesenter» etter 15-20 minutter i telefonen, men derfra til å få kontakt med saksbehandler er en lang vei.»
  • «Før omleggingen var pengene for å få refundert utlegg for medisiner på konto etter tre-fire dager. Nå tar det to måneder.»
  • «Jeg vil i sannhet kalle NAV for brukerfiendtlig. Jeg måtte nylig nærmest true meg til kontakt, for alle har det så megatravelt at de ikke kan ta imot oss klienter. Hos NAV skal du være halvdød og helst litt til.»
  • «NAV er det ansiktsløse byråkrati med 815-nummer du ringer når du ikke får svar på brev eller prøver å finne hvem som nå er din saksbehandler. Og tiden går ...»
  • «Innen NAV finnes det dessverre mange personer som aldri, jeg gjentar aldri, burde hatt nærkontakt med mennesker.»
  • «Om du er så «heldig» å kanskje ha flere saksbehandlere ved flere etater i NAV, kan du multiplisere din personlige kamp for tilværelsen med nevnte antall saksbehandlere.»