OVE THUE : — Arbeid og oppussing er positivt fordi det betyr at det foregår en forskjønning av byen, selv om jeg forstår at det kan være skjemmende for de næringsdrivende. Det som plager meg mer, er all tyggegummien på fortauer og veier. Jeg blir kvalm av å se ned på bakken enkelte steder.

ERLING GJELSVIK: - For å si det sånn burde prosjektene vært på plass for lenge siden, men det at det blir gjort noe i det hele tatt, er bra. Jeg tror det er mye godt arbeid og flinke folk som er i sving. Jeg gir litt blaffen i turistene, som turist må du akseptere hvordan det er der du er.

ANNA ELISA TRYTI: - Renovering faller ofte sammen med turistsesongen, det er noe en må leve med. En vakker og velholdt by vil gi turisttilstrømming. Jeg vil ikke være med i noe hylekor mot opprusting av byområder. Men det må tas hensyn til butikkområder som er sesongavhengige, slik som på Bryggen.

HELGE DYRNES: - Jeg er flau over hvordan byen fremstår med alle byggearbeidene. Det virker fullstendig kaotisk og dårlig planlagt. I tillegg reduseres antall parkeringsplasser og antall bilfelter, og Gaia reduserer sine ruter. Total mangel på planlegging.

LOTTE SCHØNFELDER: - Jeg er ganske oppgitt over den dårlige timingen, noe av dette er korttidsarbeid som kunne ha foregått på høsten. Strandkaien ser forferdelig ut. Og skuromleggingen, måtte den komme akkurat nå? Det ser ille ut med turister som vasser i steinrøyser, jeg vet ikke om turistene er vant til å gå på byggeplasser.