Dette er spørsmålene som juryen må drøfte:

1. Hovedspørsmål:

(Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte Trond Ragnvald Ramsland skyldig i å ha forvoldt en annens død ved å ha forhold seg som nedenfor angitt?

Torsdag 4. mars 2004 om morgenen i CityPark parkeringshus i Bergen, drepte han Ingse Merete Rønnestad ved å avfyre fire skudd som traff henne i ryggen, siden og brystet slik at hun døde av forblødning.

2. Tilleggsspørsmål:

(Det skal ikke svares på spørsmålet med mindre lagretten har svart ja på spørsmål 1.)

(Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer)

Er det i hovedspørsmål 1 beskrevne drap begått med overlegg?

3. Hovedspørsmål:

(Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte Trond Ragnvald Ramsland skyldig i som befalingsmann ved sitt forhold i eller utenfor tjenesten, å ha gjort seg uverdig til den for hans stilling fornødne tillit eller aktelse ved å ha forholdt seg som nedenfor angitt?

Til tid og på sted som under hovedspørsmål 1 forholdt han seg som der nærmere beskrevet, og gjorde seg således utenfor tjenesten uverdig til den for hans stilling som kapteinløytnant i Sjøforsvaret fornødne tillit og/eller aktelse.

Ber om frikjennelse

Før juryen trakk seg tilbake, fikk retten høre avsluttende prosedyrer fra aktor og forsvarer.

Forsvarer Kaj Wigum ber om frikjennelse, og at han i hvert fall ikke dømmes for overlagt drap. I prosedyren la han blant annet vekt på tiltaltes personlighetsforstyrrelser.

Aktor Randi Gabrielsen ber om at Ramsland dømmes for overlagt drap. Hun fester ikke lit til tiltaltes matematiske argumenter.

Det er ikke kjent hvor lang tid juryen vil bruke på å komme frem til en kjennelse. bt.no er i retten, og kommer tilbake mer mer så snart resultatet er klart.

AVGJØRES: Trond Ramslands skjebne avgjøres av juryen nå.
JON TUFTO