Faremo har bedt om en redegjørelse fra Kristiansen, der hun forklarer hvordan PST har håndtert alle sider ved terrorangrepet. Justisministeren har fått noe informasjon, men ber om mer.

— Vi har foreløpig fått en del fakta i saken. De skal bygges ut med ytterligere informasjon fra PST, sier Faremo.

«Kunne vært unngått»

BT avdekket i forrige uke at PST hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik før 22. juli, til tross for at Janne Kristiansen sa det motsatte i et NRK-intervju. En hemmeligstemplet rapport BT har fått tilgang til, slår fast at terrorangrepet kunne vært unngått dersom politiet og tollvesenet hadde samarbeidet bedre.

— Årsaken til at vi ber om mer informasjon, er at det er forhold der PST og Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål. Det gjelder særlig hjemmelsgrunnlag og spørsmål om prioritering, sier justisministeren.

Her er de sentrale uklarhetene PST-sjefen må svare for:

Feil på feil

I NRK-intervjuet 25. juli sa Janne Kristiansen at PST ikke hadde lov til å registrere opplysninger om en person som har kjøpt en lovlig vare for 120 kroner fra utlandet. I realiteten kan PST lagre opplysninger uten noen spesiell begrunnelse i inntil fire måneder.

Kristiansen sa at PST mottok en liste med navn fra Tollvesenet, der Anders Behring Breivik sto oppført, i forbindelse med et internasjonalt toll- og avgiftssamarbeid. Hun nevnte ikke at samarbeidet, som ble kalt Global Shield, dreide seg om å stoppe handel med kjemikalier som skulle brukes til improviserte terrorbomber.

Kristiansen sa at listen inneholdt «cirka 60 navn», og at den ble sendt fra tollvesenet til PST i mars i år. I virkeligheten inneholdt den 41 navn, og ble oversendt 3. desember i fjor.

I intervjuer i mediene sa Kristiansen at PST «sjekket det vi kunne» om Breivik. Men i en redegjørelse hun sendte til justisdepartementet 27. oktober, ga hun en annen begrunnelse for hvorfor navnelisten ikke ble sjekket grundigere. Da skrev hun at privat import av kjemikalier ikke var et prioritert område for PST.

Kristiansen avbrøt sin utenlandsreise og returnerte til Norge etter at Justisdepartementet hadde bedt om opplysninger. Departementets informasjonsavdeling opplyser at det ble sendt en «tydelig beskjed» til PST om at de ville ha opplysninger i saken så raskt som mulig.

Etter det BT kjenner til må Kristiansen, dersom hun skal kunne fortsette som PST-sjef, gi en god forklaring på samtlige punkter der hun har uttalt seg feilaktig eller uklart.

«Tydelig beskjed»

Flere partier har tatt til orde for at PST-sjefen må stille i en åpen høring i Stortinget, men en rekke stortingspolitikere har allerede uttrykt klar mistillit til PST-sjefen.

Lederen for justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), har kalt henne «en fare for rikets sikkerhet», og krever at hun må gå av.

Jenny Klinge (Sp) i Stortingets 22. juli-kommisjon, mener derimot at Frp driver heksejakt på PST-sjefen.

— Vi skal være forsiktige med å blande oss i ting vi ikke har noe med på Stortinget, og det å avsette en PST-sjef er ikke vår rolle. Jeg synes dette lukter heksejakt, sier Klinge til NRK.

Si din mening i kommentarfeltet under!