• Det må opprettes en sentral enhet i Kripos som kan ta hovedansvar for organiseringen av hvordan politiet skal stoppe mobile vinningsforbrytere og andre som lever som omreisende kriminelle.
  • Utgifter til tolking i kriminalsaker bør dekkes nasjonalt og ikke bare belastes det politidistrikt som tar ansvar i en kriminalsak. Dette gjelder andre utgifter som utskrifter av mobilforbruk, overtid og reise.
  • Det bør gjøres enklere å få raske svar fra Rådet for organisert kriminalitet og pengestøtte i hastesaker.
  • Det må opprettes regionale samarbeidsenheter med spesialkompetanse for å stoppe regionale vinningskriminelle. Det enkelte politidistrikt må ha egne spesialgrupper som jobber dedikert med slike saker. Det må vurderes om det må jobbes på samme måte som politiet i Bergen jobber med de lokale gjengangerforbryterne som fotfølges av politiet.
  • En vesentlig økning av politi— og påtalemyndighets driftsbudsjetter
  • En vesentlig bemanningsøkning innen politi- og påtalemyndighet
  • Kompetanseøkning og goder som kan lokke kompetent arbeidskraft til viktige stillinger.