800.000 personer røyker i Norge. 23 prosent — eller 180.000 - vil gjøre et forsøk på å slutte i løpet av året, og mange av dem holder med et nyttårsforsett akkurat nå.

De aller fleste vil ikke lykkes. Rundt fem prosent klarer å slutte på egen hånd, mens ti prosent får det til når ved hjelp av legemidler.

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning sier det verserer mange forestillinger om røykeslutt, men flere av dem kan være i strid med hva forskningen viser.

Han har 20 års erfaring med forskning innen feltet røykeadferd.

— Jeg har snakket med mange røykere gjennom disse årene. Det er en del feiloppfatninger, særlig når det gjelder hvor effektive legemidler er, sier han til bt.no.

- Hva er den farligste myten?

— Det er å tro at man må gjøre all verdens forberedelser og være i beredskap med legemidler og gjøre nedtrappingsforsøk. De impulsive forsøkene er verdt å ta vare på. De er nesten like bra, eller vel så bra, som planlagte forsøk, sier Lund.

Her prøver han å korrigere 10 typiske oppfatninger om røykeslutt:

1. Nikotinlegemidlene er ikke effektive hjelpemidler

Av 100 som i eksperimenter blir instruert til bruk av tyggegummi eller plaster for å slutte, vil 85-90 ha begynt igjen innen ett år. Uten medisin vil 95 av 100 falle tilbake til røyking.

2. De fleste som har sluttet, har ikke brukt hjelpemidler

De fleste av våre 700 000 forhenværende røykere har klart det på egen hånd. Til tross for at nikotinlegemidlene har vært på markedet i 25 år, oppgir kun 4 % og 6 % at de brukte henholdsvis nikotinplaster og nikotintyggegummi da de sluttet. 21 % menn og 3 % kvinner sluttet å røyke ved hjelp av snus. Røyketelefonen brukes av få (2 %), og kursarrangører kan heller ikke vente stor tilstrømning (3 %).

3. Nikotinlegemidler har ikke bidratt til nedgangen i røyking

Når røykerne selv kjøper og administrerer inntaket av nikotinlegemidlene, blir resultatene enda svakere enn i eksperimentelle studier ledet av helsepersonell. Den dårlige effekten kombinert med at under 1 av 10 røykere oppgir å ha benyttet nikotinlegemidler da de sluttet, tilsier at deres bidrag til reduksjonen i røyking må ha vært marginal.

4. Planlagte slutteforsøk har ikke best effekt

Utfallet av impulsive forsøk er minst like vellykket som slutteforsøk utført etter forutgående planlegging. I overkant av 35 % av alle slutteforsøk er spontane, mens ytterligere 20 % utføres etter kun noen dagers forberedelse.

5. Veien til røykfrihet går ikke gjennom stadier

Fram til nylig har vi trodd at veien fram til røykfrihet har gått gjennom fem suksessive (modnings-)stadier; konsistent røyking, overveielse av et slutteforsøk, forberedelse til slutteforsøk, aksjonsfase med eventuell påfølgende opprettholdelsesfase. Profesjonell assistanse til røykeslutt har gjerne vært bygget opp langs en idé om å stimulere røykeren til å bevege seg fra det ene til det neste stadium i dette kontinuum. Ny forskning viser imidlertid et vellykket slutteforsøk like ofte skjer fra tidlige faser som fra seine faser. Virkeligheten at røykerne spretter fram og tilbake.

6. Gradvis nedtrapping øker ikke sjansen for å slutte

Nedtrapping fører til økt sannsynlighet for å gjøre et slutteforsøk, men utfallet av selve slutteforsøket er ikke bedre.

7. Interessen for å slutte er ikke lavest hos røykere med kort utdanning

Røykernes utdanningslengde har ingen betydning for interessen for å slutte å røyke.

8. Interessen for å slutte er ikke mye høyere blant røykere enn blant snusbrukere

Det er liten forskjell. 10 % av dagligrøykerne oppgir at de planlegger å slutte å røyke innen de neste 3 måneder, mens dette er tilfellet for 7 % av snusbrukerne.

9. De fleste røykere tilbys ikke hjelp til å slutte fra helsepersonell

Om lag 53 % av dagens røykere medgir at røyking har vært et tema i konsultasjoner med helsepersonell, men kun 25 % hevder de i løpet av sin røykekarriere har blitt tilbudt noen form for assistanse til røykeslutt.

10. Andel som forsøker å slutte å røyke har ikke økt

Andelen har vært relativ stabil i perioden 1996-2009. Bare i 2004, da Norge fikk røykfrie serveringssteder, var andelen med slutteforsøk vesentlig høyere.

Har du et godt tips til hvordan slutte å røyke? Fortell under: