En morgen har Hilde funnet frem to gensere, – en hvit og en blå, og tre bukser, – en svart, en blå og en hvit. Hun skal velge en av genserne og en av buksene.

Hun lukker øynene og velger en bukse og en genser tilfeldig.

a) Hva er sannsynligheten for at hun velger hvit genser og hvit bukse?

b) Hva er sannsynligheten for at hun ikke velger samme farge på bukse og genser?

Finn tallet som passer til beskrivelsen under:

— Tallet er et partall mindre enn 30.

— Faktoriserer du tallet ved hjelp av bare primtall blir faktorene bare 3-tall og 2-tall.

— Hvis du legger sammen sifrene i tallet får du et kvadrattall.

Kilde: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen