Dette målet må kombineres med en bred kollektivsatsing, og satsing på mer miljøvennlige transportalternativer. Det må bli lønnsomt å la bilen stå, eller å velge å parkere utenfor bykjernen, og ta kollektivtrafikk inn til sentrum.»

Høyre

«Høyre er og ønsker å være en pådriver for et godt bymiljø, med spesiell vekt på luftforurensningen i Bergen. Vind og regn fjerner ganske effektivt luftforurensning, men på kalde, rolige dager vil inversjon gi høyere og uakseptable verdier.»

Kristelig Folkeparti

«KrF vil føre en offensiv miljøpolitikk og vil arbeide for at kommunen tar sitt ansvar for ressursforvaltning og miljø i Bergen på alvor. KrF vil arbeide for økt satsing på kollektivtrafikk, både når det gjelder pris og fremkommelighet.»