Valgekspert Frank Aarebrot sier at Høyre-seieren kan føre til fortgang i studentboligprosjekter. Det skriver studentavisen Studvest.

— Mer studentvennlig uten FrP

— Dersom de klarer å skaffe midler, er nok Høyre et parti som kan gå inn for flere studentboliger. Redusering eller avskaffelse av eiendomsskatten vil også kunne påvirke boligpolitikken.

Aarebrot tror imidlertid et alternativt byråd bestående av Høyre, Krf, Venstre og Miljøpartiet De Grønne eller Byluftslisten kunne vært en «studentvennlig» sammensetning enn den nåværende konstellasjonen.

— Det blir spennende å se om Høyre vil greie seg uten Frp og begynner å søke mot sentrum, sier han.

Stort behov

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Livar Bergheim, håper på fortgang i prosessen med å få på plass flere boliger.

— Behovet for studentboliger er stort. Samtidig lurer jeg på hva det å forhindre hyblifisering i sentrum innebærer, og hvilke konsekvenser det kan få for studenter, sier han til studentavisen.

Dette er valgvinnerens studentpolitikk (Studvest):

Studentboliger

— Sikre tomtearealer for studentboliger, blant annet langs traseen ved forlengelse av Bybanen.

— Fortsette å ha faste kontaktmøter med studentrepresentanter for å sikre en god dialog.

— Sørge for nyetablering av boliger, forhindre «hyblifisering» hvor dette er nødvendig og mulig.

Skjenkepolitikk

— Liberal skjenkepolitikk (bevilgninger skal være lette å få, men også lette å miste ved alvorlige overtredelser av reglementet).

— Utvide skjenketidspunktene innenfor lovens maksimum, jobbe for å fjerne den statlige stengetiden for skjenking.

Kollektivtrafikk

— Søke regjeringen om å overta kollektivansvaret, herunder ansvaret for Bybanen, og forhindre at busstilbudet svekkes parallelt med bybaneutbyggingen.

— Forbedre busstilbudet i hele bergensregionen, etablere flere ekspressbussruter, effektivisere og forbedre billettsystemet.

— Videreføre Bybanen til Flesland, fortsette utbyggingen av Bybanen til flere bydeler og innføre hyppigere avganger i rushtiden.

— Fase ut dieselbusser i Bergen sentrum til fordel for drivstoff som ikke medfører NOx-utslipp.

Kultur

— Etablere et variert scenetilbud som f.eks USF Verftets nye scene.

— Bidra til en komplett verdikjede innenfor musikk, fra låtskriver til salg.

— Utvikle forfattertalenter gjennom skrivekunstakademi og stipender.

— Styrke kompetansemiljøer som BRAK og Vestnorsk Jazzsenter.

— Støtte film- og TV-miljøet gjennom prosjektmidler.

— Videreutvikle filmfestivalen BIFF.

(Kilde: Bergen Høyres kommuneprogram og Hordaland Høyres fylkestingsprogram.)