Overskuddet på drøye 14 måneders drift av «Skandi Beta» er på 70.000 kroner. Redningsselskapet finansierte kjøpet ved å bruke 45 millioner kroner av egenkapitalen.

Fra 1. mai i fjor til 30. juni i år steg hovedindeksen på Oslo Børs med nesten 50 prosent. En investering på 45 millioner her kunne ha gitt Redningsselskapet en avkastning på 20 millioner kroner i denne perioden. De forskjellige aksjefondene har beveget seg ulikt. Noen ville ha gitt bedre avkastning enn dette, andre noe dårligere.

Hvis Redningsselskapet hadde satt 45 millioner kroner inn på en høyrentekonto i Sparebanken Vest 1. mai i fjor, kunne de ha cashet ut 46,1 millioner etter første halvår i år. Det gir en avkastning på 1,1 million, selv med lav rente. Det er over en million mer enn overskuddet etter 14 måneders drift av «Skandi Beta». Lånet Norsk Kystvern tok opp fra Redningsselskapet for å kjøpe fartøyet, innbringer imidlertid mer enn et slikt bankinnskudd.