n 1 liter brennevin inntil 60 %.

n 1 liter vin eller annen alkoholholdig drikke til og med 22 %.

n 2 liter øl til og med 4,75 %.

n 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer.

Hvis du ikke har brennevin, kan du ta med inntil 2 liter hetvin.

Hvis du ikke har brennevin eller hetvin, kan du ta med 4 l øl.

Aldersgrensen for å ta med brennevin er 20 år, for vin og sigaretter 18 år.

Dette må du betale hvis du har for mye med deg:

Brennevin: Inntil 1 liter: 300 kr

Inntil 2 liter: 600 kr

Inntil 3 liter: 1200 kr

Inntil 4 liter: 1900 kr

Inntil 5 liter: 2600 kr

Du blir i tillegg fratatt alt, bortsett fra den tollfrie literen du har lov å ha med.

Dersom du har med mer enn 5 liter, blir det automatisk skrevet anmeldelse for forholdet. Da kommer politiet inn i bildet.

Vin: Inntil 2 liter: 300 kr

Inntil 4 liter: 600 kr

Inntil 6 liter: 1200 kr

Inntil 8 liter: 1900 kr

Inntil 10 liter: 2600 kr

Her blir du også fratatt drikkevarene utover den tollfrie kvoten. Blir du tatt med mer enn 10 liter vin, medfører det politianmeldelse.

Sigaretter:

Inntil 400 sigaretter: 300 kr

Inntil 600 sigaretter: 600 kr

Inntil 800 sigaretter: 1200 kr

Inntil 1000 sigaretter: 1900 kr

I tillegg beslaglegger tollerne alt, unntatt den tollfrie kvoten din. Har du mer enn 1000 sigaretter, blir du politianmeldt.